Borgerhoutse kampioenen sporten en bewegen

Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als sociale, verbindende factor. Sport brengt mensen bij elkaar. Het is goed middel tot inburgering en kennis over verschillende culturen. Groen wil in Borgerhout zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband. Groen wil bewegingsarmoede weg werken. Naar sport kijken is (ont)spannend, verzet de gedachten. Investeren in sporttalent van jonge mensen is van dezelfde orde als investeren in wetenschappelijk, economisch of cultureel talent. Kiezen hoeft daarbij niet. Bij uitstek is dit trouwens een en/en verhaal.

Groen staat voor een sportbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt. In Borgerhout is een rijkdom aan initiatieven. Clubs, Buurtsport, topsport, maar ook vriendengroepen die samen volleyballen, tot en met de klassieke caféploegen. Al deze vormen van sport ondersteunt het district, zowel georganiseerde, niet- of wat heet anders-georganiseerde sport. Maar er is ondertussen veel meer. Groen wil inzetten op sportinnovatie. Ten aanzien van de vele sport, jeugd- en buurtverenigingen in onze stad moet de rol van het district in de eerste plaats faciliterend zijn: ondersteunen wat er opborrelt aan kleine en grote initiatieven. We willen vertrekken van wat leeft bij informele verbanden van mensen die samen sporten, van de individuele noden van sporters (bijv. joggers of fietsers), bij clubs. Participatie, opmaak van dit beleid in samenspraak met bewoners staat voorop. We zetten deze bottom-up initiatieven in om mensen te activeren en toe te leiden. Initiatiefnemers worden zo mede-eigenaar van het lokaal sportaanbod.

Iedereen heeft recht op sportinfrastructuur in de buurt. Groen gaat uit van een nabijheidsperimeter, waarbinnen een sporthal, een zwembad en een sportterrein in open lucht aanwezig moet zijn met een toegankelijk en betaalbaar aanbod. In Borgerhout betekent dit een noodzakelijke inhaalbeweging. Daarbij dient over beleidsdomeinen heen gekeken. Een sporthal die overdag niet gebruikt wordt, is uit den boze. Schoolsportinfrastructuur die ’s avonds en in het weekend leeg staat, kan niet. Clubs worden voor aanzienlijke kosten geplaatst. De huur van sportinfrastructuur,  onkostenvergoedingen voor trainers, scheidsrechters, etc. zijn niet min. Sponsoring wordt steeds moeilijker. De Stad geeft het goede voorbeeld en houdt huurprijzen redelijk. Zo moeten lidgelden niet steeds hoger worden.

Buurtsport beschouwt de buurt, wijk, straat als context om sport aan te bieden. In de eerste plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel willen. Buurtsport verdient zijn plaats in ’t Stad, in nog meer aandachtswijken.

Onze concrete voorstellen op districtsniveau

 • Sportclubs en –initiatieven in Borgerhout kunnen net als andere verenigingen rekenen op duidelijke transparante subsidies.
 • Groen ondersteunt en stimuleert sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie. Groen ondersteunt de sportsector eveneens bij haar inspanningen om diversiteit ingang te doen vinden in de lokale sportclubs en -verenigingen In Borgerhout krijgen clubs die openstaan voor diversiteit, mensen met een beperking en mensen in armoede meer subsidies.
 • Clubs krijgen in Borgerhout een kleine subsidie om initiaties in scholen te geven en zo hun aanbod bekend te maken. Ze kunnen er hun vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding mee geven.
 • Sommige vormen van bewegen behoeven enkel een plein of een straat en wat mobiele infrastructuur zoals een kleine goal, een skateramp of een behendigheidsparcours. Je kan speeltuigen voorzien of gewoon het openbaar domein bespeelbaar maken (zgn. “speelweefsel” voorzien) voor kinderen. Het kan gaan om een hinkelparcours, een plaats waar je kinderen kan leren fietsen, enz.
 • Samenwerking met partners zoals zelforganisaties en integratiecentra zorgt ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners toegeleid worden naar een laagdrempelig bewegingsaanbod.
 • Het district ondersteunt clubs om laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren zoals bijvoorbeeld start to run, start to swim of evenementen als een recreatieve wieler- of loopwedstrijd. Bij zo’n evenementen kan de organiserende club werken aan toeleiding naar de club.

Onze concrete voorstellen op stad- en districtsniveau

 • Spoor Oost is de plek bij uitstek voor een nieuwe school met apart toegankelijke sportinfrastructuur.
 • Bij renovatie en nieuwbouw van schoolsportinfrastructuur staat gedeeld gebruik voorop te staan. Nieuwe of gerenoveerde schoolsportzalen dienen voldoende groot en apart toegankelijk te zijn. De stad zorgt voor het beheer.
 • Groen wil het project van de verenigingsmanagers uitbreiden. Clubs krijgen middelen om iemand in dienst te nemen om het vele vrijwilligerswerk te organiseren. Clubs met een verenigingsmanager schrijven zich als return in voor programma’s voor sport in functie van de gemeenschap (zie verder)
 • Buurtsport wordt ook in Nieuw-Borgerhout actief.
 • Groen wil sportclubs nog meer toegankelijk maken voor mensen in armoede. We bepleiten bij de stad het hervormen van de tussenkomst in het lidgeld van sport- en beweegaanbieders. Groen voert daartoe de binnen cultuur gekende vrijetijdspas in in de sport. De A-kaart met kansentarief wordt ook geldig bij sportclubs. Mensen in armoede betalen 20% van het lidgeld. De stad betaalt de overige 80%.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren