Aandacht voor onze Borgerhoutse senioren

Borgerhout telt vele seniorenverenigingen die mee vormgeven aan ons seniorenbeleid en aanbod. Ook allochtone seniorenverenigingen zijn zeer welkom. Ook bij senioren staat participatie centraal. Naar analogie met de jeugdparagraaf, komt er ook een seniorentoets.

De komende jaren krijgt ook Borgerhout te maken met een (gekleurde) vergrijzing. Senioren zijn een zeer diverse groep: de jonge, pas gepensioneerde senioren, de ouder wordende senioren, de zorgbehoevende senior, ... Groen Borgerhout wil een district waar aandacht is voor de diverse senioren. Alle senioren krijgen een plek in de publieke ruimte. Senioren kunnen participeren aan een rijk aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten. Groen Borgerhout wil ook werken aan een zorgzaam district waar we samen met onze partners en bewoners mee zorg dragen voor de eenzame en zorgbehoevende senioren.

Groen-Borgerhout wil ook werk maken van de interculturalisering van de dienstencentra en serviceflats door samenwerkingen op te zetten met moskeeverenigingen en andere interculturele seniorenverenigingen. Dienstencentra dienen open en toegankelijk te zijn. Het moet een actievere en centrale rol opnemen in de wijk. Wij zetten in op samenwerking tussen dienstencentra, scholen en (jeugd)verenigingen om intergenerationele en interculturele contacten te stimuleren. In de ontmoetingsplekken die we voorstellen kunnen ook senioren terecht.

Onze concrete voorstellen op districtsniveau

 • Bij de activiteiten staan beweging, gezondheid en interculturele/intergenerationele contacten centraal. Naar analogie van de Speltrappers (het open aanbod van de jeugddienst tijdens vakanties op Borgerhoutse pleinen) starten wij ook een Open aanbod voor senioren om de drempel naar deelname te verlagen. We zetten daarbij in op het bereiken van een breed en divers publiek met extra aandacht voor de minder mobiele en moeilijk bereikbare doelgroep.
 • Zowel bij het cultuur- als het sportaanbod zorgen wij voor een toegankelijk en aangepast aanbod voor onze senioren. Naar het voorbeeld van de sportpaskorting voor jongeren voorzien wij een sportpaskorting voor senioren met een verhoogde tegemoetkoming.
 • Bij de heraanleg van pleinen en publieke ruimte hebben wij ook aandacht voor de senioren en meer specifiek voor de minder mobiele senioren. Wij voorzien voor hen hangplekken en spelaanleidingen op pleinen en werken aan de toegankelijkheid van de open en publieke ruimte.
 • Om de mobiliteit van de senioren te verbeteren voorzien wij veilige oversteekplaatsen, voldoende rustplaatsen (zitbanken) en veilige en toegankelijke straten en voetpaden.
 • Boodschappen doen vergt van veel van senioren die niet meer goed te been zijn. We willen een boodschappendienst organiseren voor senioren met jongeren uit de buurt. We willen overleggen met buurtwinkels of boodschappen aan huis kunnen worden geleverd.
 • Met onze winkeliersverenigingen werken wij aan de toegankelijkheid van de winkels voor de minder mobiele senioren.
 • Nogal wat senioren hebben enkel een auto om boodschappen te doen. We willen één op één bekijken met hen of er een alternatief is voor die occasioneel gebruikte auto, zoals taxicheques of de levering van boodschappen aan huis of de instap in een autodeelsysteem.
 • Groen Borgerhout wil inzetten op de lokale zorg van de eenzame en zorgbehoevende senioren door:
  • zorgstraten in verschillende wijken en de nodige omkadering van de initiatiefnemers.
  • Een zorgplatform om de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen en samenwerking te stimuleren
  • Ondersteunen en versterken van mantelzorgers door middel van mantelzorgtrajecten en de mogelijkheid onderzoeken om een mantelzorgpremie (inkomensbegrenzing) te voorzien of te bepleiten bij de hogere overheden.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren