Voorstellen voor kinderen en jongeren

Borgerhout is bij uitstek een jong district. Er wonen meer dan 13000 kinderen en jongeren (of 28% van de bevolking). Er is een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (jeugdbeweging, sportclubs, muziekacademie en –atelier, jeugdwelzijnswerk, cursussen allerhande). In de vakanties is er een open en gratis aanbod van het district op de pleinen: de Speltrappers. De vraag is evenwel veel groter dan het aanbod. Er is vooral een aanbod intra-muros. Borgerhout extra-muros is evenwel aan het verjongen. Ook daar is nood aan een aanbod.

Borgerhout is druk bevolkt en bebouwd. Er is weinig open ruimte over om te spelen en te ravotten. Kinderen hebben het recht om te spelen in hun wijk, buurt en straat.

Groen Borgerhout wil investeren in kansen en een toekomst voor jongeren. Wij willen verder inzetten op lokale en laagdrempelige initiatieven om de jeugdwerkloosheid weg te werken. We willen de drempel naar de arbeidsmarkt verlagen, jongeren versterken en beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Via lokale initiatieven zoals de buurtvaders, pleinpatrons, stewards,…  bieden wij onze jongeren alternatieven aan om niet toe te geven aan de lokroep van het “crimineel milieu”. Jongeren betrekken we bij de organisatie van allerlei activiteiten in Borgerhout. Ze krijgen zo ook de kans om competenties, vaardigheden en ervaring op te doen die hen kan versterken bij hun intrede in de arbeidsmarkt.

We betrekken jongeren bij elke beleidskeuze die hen aanbelangt. Dit gebeurt op een laagdrempelige en interactieve manier. Er komt ook een speelruimte weefsel extra-muros. Dit is een instrument om straten en pleinen kindervriendelijk te maken.

Onze concrete voorstellen op districtsniveau

  • De Speltrappers en de buitenspeeldag komen ook in Nieuw-Borgerhout. Groen Borgerhout wil extra-muros ook extra inzetten op een aanbod voor 14-16 jarigen.
  • Groen Borgerhout wil meer speelstraten. Ook jeugdverenigingen moeten een speelstraat kunnen aanvragen.
  • Groen Borgerhout wil in samenwerking met ouders, verenigingen en scholen inzetten op lokale sensibiliseringsacties en projecten om druggebruik bij jongeren te ontmoedigen.
  • Bij elke heraanleg van een straat of een plein komt er minstens één, liefst meer spelaanleidingen zoals een hinkelpad, gekleurde bollen of smalle balken om over te lopen.
  • Elke school krijgt een schoolstraat om de veiligheid van de kinderen in de schoolomgeving te vergroten. Dat mag voor de scholen geen extra werklast worden. Er wordt gewerkt met gebruiksvriendelijke hefbomen op wieltjes. Vrijwilligers of stewards (als tewerkstellingsproject in de sociale economie) sluiten de straat af bij het begin en einde van de schooldag.

Onze concrete voorstellen op stad-e districtsniveau

  • Groen Borgerhout wil meer brede scholen. Er zijn succesvolle projecten in Borgerhout: de kleuterateliers, studio-T en Knal Boem Kunst. Scholen en organisatie werken daarbij samen. Naast kunst, cultuur en wetenschap willen wij ook graag sport en andere vrijetijdsactiviteiten aanbieden via scholen. Dit is niet enkel positief voor de ontwikkeling van kinderen. Ook de buurt profiteert er mee van. Groen ziet voor scholen opnieuw een centrale rol in de wijk. Ze staan open voor buurt en wijkactiviteiten en voor buurtverenigingen.
  • Groen Borgerhout wil extra investeren in kwaliteitsvolle infrastructuur voor onze lokale verenigingen. Wij bekijken hoe wij bestaande jeugdinfrastructuur kunnen verbeteren en ter beschikking stellen van onze lokale verenigingen. We maken werk van gedeeld gebruik van gebouwen en lokalen.
  • Borgerhout is het enige district met een jeugddienst zonder gebouw. Groen Borgerhout pleit dan ook voor een eigen jeugdcentrum als uitvalsbasis voor de jeugddienst en als open en toegankelijk centrum voor Borgerhoutse jongeren en verenigingen.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren