Handelaars en horeca maken Borgerhout

Waar winkelen werelds is. Op een heraangelegde Turnhoutsebaan wordt het dat nog meer: Brede voetpaden, ruimte voor terrassen, grote bomen en fietspaden langs beide zijden. Het beperken van het autoverkeer tot bestemmingsverkeer is een cruciale stap om de Turnhoutsebaan opnieuw aantrekkelijk te maken om te wonen, te ontmoeten, te winkelen en … te investeren. In de achterliggende wijken wordt volop geïnvesteerd. Koffiebars, een ijssalon, een bio-winkel, … . We geloven ook in de toekomst van de Turnhoutsebaan als winkelas. De baan is centraal gelegen, midden in een woonwijk, met interessante spelers als De Roma, Open School (vanaf 2019) en Mundo A. (vanaf 2019). Als de baan opnieuw aantrekkelijk wordt als winkelstraat, zal ze ondernemers nog meer aantrekken.

De buurt van de Gitschotellei en het Vosplein herleeft. Er is nog werk aan de winkel. Een unieke samenwerking tussen handelaars en bewoners zorgt opnieuw voor een jaarlijkse braderij met de Reuzenstoet. Een heraanleg van het Vossplein kan voor een nog levendiger plein zorgen.

Een aantrekkelijk aanbod van (buurt-)winkels en horeca maakt het aangenaam wonen in buurten en wijken. Groen stelt versterking van handelskernen voorop. Diensten en vrije beroepen zijn daarbij ook zeer welkom. Winkeliersverenigingen zijn onmisbare partners. Maar slorpen te veel tijd en energie op voor ondernemers die er hun schouders onder zetten: een v.z.w. oprichten of er de wettelijke bepalingen van nakomen, andere ondernemers overtuigen mee in te stappen, lidgeld te betalen, administratie, subsidies aanvragen, evenementen aanvragen, etc.

Onze concrete voorstellen op districtsniveau

  • Groen wil in Antwerpen een overkoepelende vzw om al de administratie en het papierwerk van de plaatselijke winkeliersverenigingen over te nemen samen met de praktische ondersteuning van communicatie en evenementen. Groen hervormt daartoe Business en Innovatie, de vroegere stadsdienst Werk en Economie. Er komt in elk district een plaatselijke antenne. De stad bekijkt samen met de winkeliers(-verenigingen) het draagvlak voor een verplichte bijdrage. Net zoals de promo-taks in Mechelen. Daarnaast voorziet de stad zelf een aanzienlijke bijdrage. Ondernemers kunnen zo alle tijd en energie in hun eigen zaak steken en ondersteunt door professionals samenwerken aan branding, beleving en evenementen van hun winkelbuurt. Voor de communicatie van hun winkelbuurt en evenementen in hun winkelbuurt kunnen ze rekenen op de professionals. Samenwerken met buurtbewoners en –verenigingen versterkt dit nog.
  • De plaatselijke antenne begeleidt met input van een sterke centrale dienst startende ondernemers.
  • De plaatselijke antenne inventariseert en promoot beschikbare winkelruimtes in de Borgerhoutse handelskernen.
  • Samen met de winkeliersvereniging ontwikkelen we een visie winkelaanbod op de Turnhoutsebaan en in de Gitschotellei en de buurt van het Vosplein. Promotie van winkelpanden zorgt dat ze gericht ingevuld worden, op basis van tekorten. We streven naar een goeie mix van winkels. In handelskernen zijn er daartoe renovatiepremies. De administratieve last neemt de plaatselijke antenne op zich.
  • De stad weigert aanvragen (behalve voor buurtwinkels) buiten winkelbuurten. Ondernemers gaan samen met de stad op zoek naar geschikte locaties binnen handelskernen. De stad stimuleert detailhandel met slimme premies voor handelskernen.
  • Groen werkt op stadsniveau aan een oplossing voor de problematiek van de te dure winkelpanden. AG Vespa koopt verkrotte winkelpanden en maakt ze bruikbaar en betaalbaar. Groen werkt net als op de woningmarkt aan richthuurprijzen voor winkelpanden. Bij gebruik van stedelijke premies houden eigenaars zich aan richthuurprijzen.
  • Uitbaters van nacht- en belwinkels bieden een economische meerwaarde en hebben zelfs een ongebruikt potentieel als buurtwinkel. Groen kiest niet voor een eenzijdig negatief en repressief beleid dat deze winkeliers reduceert tot “imago-verlagende winkels”.
  • Bij ingrijpende werken aan het openbaar domein in winkelstraten werkt de stad een plan uit rond compensaties. In Borgerhout staan we daar met de noodzakelijke heraanleg van de Turnhoutsebaan voor. Compensaties maken we toegankelijk. Ook daarbij neemt de plaatselijke antenne de administratieve last op zich.
  • Groen wil startende ondernemers een duwtje in de rug geven met een initiatief als MICROSTART.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren