02 okt 2018

Voorstel 18 - Abdullah Ibrahim Al Quraishy wil een extra zwemvijver en speelfontein In Borgerhout

Vandaag lanceren we ons zeventiende voorstel voor een Borgerhout waar kinderen kunnen spelen met water. Daarom wil Abdullah Ibrahim Al Quraishy, kandidaat voor de districtsraad van Borgerhout, dat Spoor Oost een zwemvijver krijgt en het Te Boelaarpark een speelfontein. Want kinderen kunnen zich beter uitleven en amuseren op pleinen en in parken waar water is. Een goed voorbeeld daarvan vind je op Park Spoor Noord. 

Wil je meer weten over ons programma voor een kindvriendelijk Borgerhout? Surf naar www.groenborgerhout.be/programma