29 sep 2018

Voorstel 16 - Joeri Vanvaerenbergh wil een veilige buurtfietsenstalling per straat en een fietspomp die iedereen kan gebruiken aan elk Velostation.

Vandaag lanceren we ons zestiende voorstel voor een Borgerhout waar fietsende bewoners gesoigneerd worden. Want, bewoners willen graag veilig hun fietsen kunnen stallen. Daarvoor is niet overal plaats in huis of op straat. Het stadsbestuur plaatste slechts een handvol van deze stallingen in de stad. Veel te weinig om aan de noden te voldoen.

Joeri Vanvaerenbergh, kandidaat voor de districtsraad van Borgerhout, wil daarom een veilige buurtfietsenstalling per straat en een fietspomp die iedereen kan gebruiken aan elk Velostation. Omdat fietsers het verdienen om gesoigneerd te worden! 

Wil je meer weten over ons programma voor een fietsend Borgerhout? Surf naar www.groenborgerhout.be/programma