25 sep 2018

Voorstel 12 - Stef Lauwers wil doorgedreven verkeerscirculatieplannen om doorgaand verkeer uit wijken te weren.

We lanceren vandaag ons twaalfde voorstel. Stef Lauwers, kandidaat voor de districtsraad van Borgerhout, wil een verkeersveilig Borgerhout. Hij wil doorgedreven verkeerscirculatieplannen. Die moeten doorgaand verkeer uit woonwijken weren, zowel intra-muros als extra-muros. Knippen voor autoverkeer mag geen taboe meer zijn. Het gaat tenslotte om de veiligheid van onze voetgangers en fietsers.

Wil je meer weten over ons programma voor een Groen Borgerhout? Surf naar www.groenborgerhout.be