Samen voor een veiliger Borgerhout

In de enge zin is veiligheid inderdaad geen districtsbevoegdheid. In de brede zin des temeer. Veiligheid gebaseerd op een repressief apparaat faalt. Veiligheid kan enkel als samenspel tussen burgers en overheden, tussen burgers en politie, justitie en professionals allerhande. In dit samenspel respecteert een ieder ieders eigen rol. Dan speelt het district mee. Onder meer met de Pleinpatrons (Borgerhoutse jongeren zelf die opgeleid zijn en optreden als brugfiguur) en de buurtvaders is dit reeds zo in Borgerhout. Samenlevingsproblemen lossen we op door er over te praten en oplossingen te zoeken voordat het veiligheidsproblemen worden.

Bekijk onze voorstellen