Sport

Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als sociale, verbindende factor. Sport brengt mensen bij elkaar. Het is goed middel tot inburgering en kennis over verschillende culturen. Groen wil in Borgerhout zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband. Groen wil bewegingsarmoede weg werken. Groen staat voor een sportbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt. In Borgerhout is een rijkdom aan initiatieven. Daarbij willen we ook inzetten op sportinnovatie. Ook participatie en de opmaak van dit beleid in samenspraak met bewoners staat voorop. We zetten deze bottom-up initiatieven in om mensen te activeren en toe te leiden. Initiatiefnemers worden zo mede-eigenaar van het lokaal sportaanbod.

Bekijk onze voorstellen

Reacties