26 mei 2020

Speelstraten in Borgerhout

Speelstraten in Borgerhout - Mariam El Osri

De onzekerheid over de zomer is groot. Wellicht zullen we allemaal op vakantie gaan in eigen land. Wellicht zullen meer mensen dan anders gewoon in Borgerhout zijn.   De groene publieke ruimte in de stad staat onder druk. Dat hebben we al kunnen zien tijdens deze coronaperiode. Vandaar dat we moeten kijken naar onze straten en pleinen om meer recreatieve ruimte te bieden. Speelstraten zijn hiervoor een goed instrument. Ook lijkt het ons aangewezen dat er een en ander te doen is in Borgerhout.

 Maar… als bewoner moet je een speelstraat aanvragen ten laatste zes weken voor aanvang datum. Reeds een  aanpassing door corona maar het blijft belachelijk vroeg.  Ook het aanvragen van een straatfeest of andere activiteit moet 6 weken op voorhand, toch als je materiaal van de stad wil gebruiken. De onzekerheid van wat de vakantie gaat brengen, maakt dat de termijnen niet realistisch en haalbaar zijn. We weten zelfs niet wat er wel of niet kan tegen dan. Daarnaast zijn mensen nu met andere zaken bezig dan de indientermijnen van speelstraten.

We vernemen dat er minder aanvragen zijn voor speelstraten, dan in een ander jaar. We stellen daarom voor om de aanvraagtermijn voor een speelstraat terug te brengen tot voor bewoners meer realistische termijnen en dus het reglement hierop aan te passen. Ook vragen we het districtsbestuur om extra inspanningen te doen, door de financiële ondersteuning van activiteiten te verhogen. Zo kan een straatfeest of andere activiteit net iets leuker worden. Kan het district helpen met suggesties rond activiteiten die mogelijk zijn? Een optreden, een stand-up comedian? Borgerhout heeft toch voldoende te bieden. 

De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen het volgende:

  1. Gezien de corona-lockdown en de onzekerheid die dit brengt voor de vakantieperiode, vraagt de raad aan het college de einddatum voor het aanvragen van een speelstraat en/of straatfeest aan te passen, tot een meer realistische datum voor de bewoners.
  2. De districtsraad vraagt aan het districtscollege om de financiële ondersteuning van activiteiten te verhogen.
  3. Het districtscollege verbindt zich ertoe om eenmaal per jaar aan de districtsraad een overzicht te geven van de speelstraten die doorgingen en van de geweigerde speelstraten.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren