28 apr 2020

Stad Antwerpen gaat 4 Borgerhoutse sorteerstraten afbreken!

Tijdens de raad van maandag 27 april kaartte Anneleen Lauwers het ontbreken van een toekomstgerichte visie op afval door de stad Antwerpen aan.

Behoud sorteerstraten in Borgerhout / Anneleen Lauwers
In 2006 begon de stad met de aanleg van de eerste sorteerstraatjes. In 2016 en 2017 schakelden bij wijze van proefproject de eerste volledige wijken (Linkeroever en Dam) over op sorteerstraatjes. In 2019 schakelden nog eens 5 wijken (20.000 bewoners) over op sorteerstraatjes. Een verdere uitrol naar andere wijken werd in 2019 even on hold gezet. Een grondige monitoring en evaluatie van de omschakeling was nodig. Daarom bestelde het stadsbestuur een uitgebreid onderzoek en evaluatie.

Eind 2019 werd de uitgebreide evaluatie opgeleverd. Uit deze evaluatie bleek dat 65 procent van de gebruikers twee jaar na de invoering zeer tevreden is over de sorteerstraten. De tevredenheid blijft stijgen naarmate men de sorteerstraat langer gebruikt. 70 procent van de gebruikers haalt het gebruiksgemak als belangrijk voordeel aan. Een doorn in het oog van bewoners is het sluikstort rond de sorteerstraatjes. Uit de kwalitatieve evaluatie komen ook heel wat verbetervoorstellen naar voor. Uit de financiële evaluatie blijkt dan weer dat een overschakeling van huis-aan-huis-ophaling naar sorteerstraatjes niet duurder is, maar ook niet goedkoper. De uitrol van sorteerstraatjes in dicht bevolkte wijken blijft het meest efficiënt. 

Op het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen werd op 17 april beslist welke sorteerstraatjes zouden worden gesloten. In een eerste fase wil men 100 afvalcontainers in 21 sorteerstraten sluiten over heel de stad Antwerpen. Wat opvalt in de lijst is dat veel van deze straten al langer dan twee jaar een sorteerstraat zijn. Concreet verdwijnt de sorteerstraat aan het Groeningerplein, het Terloplein, de Borsbeekstraat en de Fonteinstraat. Dit zijn ook sorteerstraten in de dichtbevolkte wijken van Borgerhout, waar sorteerstraatjes het meest positieve effect hebben. Net nu de sorteerstraten zijn ingeburgerd, worden ze terug afgebroken en schakelt men terug volledig over op huisvuilzakken. Hierdoor kunnen inwoners die klein behuisd zijn hun afval niet direct wegbrengen wat de kans op sluikstorten opnieuw verhoogt. Dit gaat opnieuw in tegen de doelstelling om Antwerpen en Borgerhout proper te houden. 

Dit lijkt ons geen toekomstgerichte visie op afval maar eerder een besparing. In plaats van optimalisatie en bijsturing van de werking van de sorteerstraatjes en in plaats van het aanpakken van sluikstort, worden reeds geïnvesteerde miljoenen overheidsgeld verkwist. Daarenboven kost de afbraak nogmaals behoorlijk wat geld waarmee het district Borgerhout veel openbaar domein zou kunnen heraanleggen. En daarenboven blijven misschien meer zware vrachtwagens in dichtbevolkte wijken rondrijden. 

  • De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om de schrapping van de sorteerstraten in Borgerhout ongedaan te maken en in gesprek te gaan met het districtsbestuur over een toekomstgerichte visie voor een proper Borgerhout conform het bestuursakkoord van het district Borgerhout. 
  • De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om een toelichting over de evaluatiestudie van de sorteerstraten op een raadscommissie van het district Borgerhout samen met een algemene toelichting over de aanpak en visie van de stad Antwerpen op properheid en afvalbeleid.
  • Teken nu ook onze online petitie: www.groenborgerhout.be/sorteerstraatjes

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren