Aandacht voor senioren

De komende jaren krijgt ook Borgerhout te maken met een (gekleurde) vergrijzing. Senioren zijn een zeer diverse groep: de jonge, pas gepensioneerde senioren, de ouder wordende senioren, de zorgbehoevende senior, ... Groen Borgerhout wil een district waar aandacht is voor de diverse senioren. Alle senioren krijgen een plek in de publieke ruimte. Senioren kunnen participeren aan een rijk aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten. Groen Borgerhout wil ook werken aan een zorgzaam district waar we samen met onze partners en bewoners mee zorg dragen voor de eenzame en zorgbehoevende senioren.

Bekijk onze voorstellen