Samen maken we Borgerhout

Het district is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Borgerhout heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie zoals het wijkbudget en de wijkraad, met wisselend succes. De mate waarin de burger mee de stad kan maken, hangt nog te veel af van de goodwill of de onwil van de ambtenaren van de stad die de burgers ruimte geven om mee te denken. Groen Borgerhout wil meer ambitie. Bewoners moeten hun wijk mee kunnen maken. Burgers bezitten veel knowhow die bijdraagt tot nieuwe projecten op kleine en op grote schaal.

Groen wil ook in Borgerhout de basis leggen voor nieuwe kaders voor participatieve processen. Beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak en ideeën van onderuit kunnen veel sneller opgepikt worden.

Bekijk onze voorstellen

Reacties