Programma 2018 - Groen laat Borgerhout bruisen

Samen maken we Borgerhout

Het district is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Borgerhout heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van participatie zoals het wijkbudget en de wijkraad, met wisselend succes. De mate waarin de burger mee de stad kan maken, hangt nog te veel af van de goodwill of de onwil van de ambtenaren van de stad die de burgers ruimte geven om mee te denken. Groen Borgerhout wil meer ambitie. Bewoners moeten hun wijk mee kunnen maken. Burgers bezitten veel knowhow die bijdraagt tot nieuwe projecten op kleine en op grote schaal.

Groen wil ook in Borgerhout de basis leggen voor nieuwe kaders voor participatieve processen. Beleid krijgt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid een breed draagvlak en ideeën van onderuit kunnen veel sneller opgepikt worden.

Bekijk onze voorstellen

Een nieuw profiel voor de Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan staat hoog op de Borgerhoutse politieke agenda. De Turnhoutsebaan heeft alle troeven om de Ramblas en aangename winkelboulevard van Borgerhout te worden. Een heraanleg dringt zich meer dan ooit op: met brede voetpaden, ruimte voor terrassen, grote bomen en fietspaden langs beide zijden. Als dit mogelijk is voor de Turnhoutsebaan in het district van Deurne en Antwerpen waarom dan niet in Antwerpen?

Het beperken van het autoverkeer tot bestemmingsverkeer is een cruciale stap om de Turnhoutsebaan opnieuw aantrekkelijk te maken om te wonen, te ontmoeten, te winkelen en … te investeren. De premetrostations Drink en Carnot moeten open. Trams en (lokale) bussen moeten blijven.

Bekijk onze voorstellen

Groene straten en nog groenere pleinen

Iedere buurt heeft nood aan een centrale ontmoetingsplaats om te zitten, te spelen, te hangen. De afgelopen jaren heeft het district met succes geïnvesteerd in een hele reeks pleinen: Krugerplein, Terloplein, Vinçotteplein, Joe-Englishplein en het Herman Van den Reeckplein. De pleinen werden telkens groter en veel aantrekkelijker gemaakt. Groen wil in Borgerhout verder gaan op dit elan, en een stap verder gaan. Pleinen moeten niet alleen groter, maar ook veel groener. Groen wil daarom een heraanleg van het Vosplein en Spoor Oost moet een echt park worden en geen parking. Vanaf volgende legislatuur valt het Te Boelaarpark onder de bevoegheid van het district. Het park moet een gezond evenwicht vinden tussen zijn functie als groene long/natuurpark en ontmoetingsplek voor de buurt.

Bekijk onze voorstellen

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Borgerhout is druk, te druk. Het autoverkeer en het vrachtverkeer zorgt voor verkeersonveiligheid. Dat kan zo niet langer. Genoeg is genoeg. Groen Borgerhout trekt voluit de kaart van de voetgangers, de fietser en het openbaar vervoer. Het STOP-principe wordt opnieuw en onverkort ingevoerd. Zij zijn de maat van onze mobiliteit, auto’s en vrachtwagens zijn hier enkel te gast. Groen wil dat een 10-jarige  in Borgerhout alleen veilig naar school kan, te voet of met de fiets. Er is nog heel veel werk aan de winkel, maar het kan als we de juiste keuzes durven maken.

Bekijk onze voorstellen

Kinderen en Jongeren

Borgerhout is bij uitstek een jong district. Er wonen meer dan 13000 kinderen en jongeren (of 28% van de bevolking). Er is een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. In de vakanties is er een open en gratis aanbod van het district op de pleinen. Er is vooral een aanbod intra-muros. Borgerhout extra-muros is evenwel aan het verjongen. Ook daar is nood aan een aanbod. Daarnaast is er te weinig open ruimte over om te spelen en te ravotten. Kinderen hebben het recht om te spelen in hun wijk, buurt en straat. Groen Borgerhout wil daarom investeren in kansen en een toekomst voor jongeren. Wij willen verder inzetten op lokale en laagdrempelige initiatieven om de jeugdwerkloosheid weg te werken. Via lokale initiatieven zoals de buurtvaders, pleinpatrons, stewards,…  bieden wij onze jongeren alternatieven aan om niet toe te geven aan de lokroep van het “crimineel milieu”.

Bekijk onze voorstellen

Cultuur en evenementen

Kunst en cultuur vormen het cement van onze samenleving. In een superdivers district kan cultuur een essentiële hefboom zijn tot verbinding in de stad. Groen wil dat er plaats is voor zoveel mogelijk spelers op zoveel mogelijk (sub)domeinen om zichzelf verder te ontwikkelen en om te experimenteren. In Borgerhout is cultuur een bottom-up verhaal. Ons ‘gespreid cultuurcentrum’ (De Roma, Rataplan, ’t Werkhuys) is daar het mooiste voorbeeld van. Vreemd genoeg blijft Borgerhout misdeeld als het gaat over het reguliere aanbod. Er is maar één muziekacademie in Borgerhout extramuros, maar geen deeltijds kunstonderwijs voor beeldende kunsten. Ook de bibliotheek is - ook na de verhuis naar het Moorkensplein – niet de volwaardige bibliotheek die Borgerhout verdient.

Bekijk onze voorstellen

Aandacht voor senioren

De komende jaren krijgt ook Borgerhout te maken met een (gekleurde) vergrijzing. Senioren zijn een zeer diverse groep: de jonge, pas gepensioneerde senioren, de ouder wordende senioren, de zorgbehoevende senior, ... Groen Borgerhout wil een district waar aandacht is voor de diverse senioren. Alle senioren krijgen een plek in de publieke ruimte. Senioren kunnen participeren aan een rijk aanbod van laagdrempelige en toegankelijke activiteiten. Groen Borgerhout wil ook werken aan een zorgzaam district waar we samen met onze partners en bewoners mee zorg dragen voor de eenzame en zorgbehoevende senioren.

Bekijk onze voorstellen

Sport

Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de sport en sport als sociale, verbindende factor. Sport brengt mensen bij elkaar. Het is goed middel tot inburgering en kennis over verschillende culturen. Groen wil in Borgerhout zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, al of niet in verenigingsverband. Groen wil bewegingsarmoede weg werken. Groen staat voor een sportbeleid dat vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt. In Borgerhout is een rijkdom aan initiatieven. Daarbij willen we ook inzetten op sportinnovatie. Ook participatie en de opmaak van dit beleid in samenspraak met bewoners staat voorop. We zetten deze bottom-up initiatieven in om mensen te activeren en toe te leiden. Initiatiefnemers worden zo mede-eigenaar van het lokaal sportaanbod.

Bekijk onze voorstellen

Lokale economie en middenstand

Handelaars en horeca maken Borgerhout. Op een heraangelegde Turnhoutsebaan wordt het dat nog meer: Brede voetpaden, ruimte voor terrassen, grote bomen en fietspaden langs beide zijden. Het beperken van het autoverkeer tot bestemmingsverkeer is een cruciale stap om de Turnhoutsebaan opnieuw aantrekkelijk te maken om te wonen, te ontmoeten, te winkelen en … te investeren. In de achterliggende wijken wordt volop geïnvesteerd. Een ijssalon, een bio-winkel, … . We geloven ook in de toekomst van de Turnhoutsebaan als winkelas. De baan is centraal gelegen, midden in een woonwijk, met interessante spelers als De Roma, Open School (vanaf 2019) en Mundo A. (vanaf 2019). Als de baan opnieuw aantrekkelijk wordt als winkelstraat, zal ze ondernemers nog meer aantrekken.

Bekijk onze voorstellen

Nee tegen armoede

Heel wat gezinnen in Borgerhout kampen met armoede. Ze zijn vooral aan het overleven. Groen wil de bijzondere aandacht voor mensen in armoede in het district verder zetten. Onderwijs en tewerkstelling zijn de echte hefbomen op stadsniveau om mensen uit armoede te krijgen. Maar als district nemen we onze verantwoordelijkheid.

Bekijk onze voorstellen

Een proper Borgerhout

Iedereen in Borgerhout vraagt een propere buurt, straten en pleinen. Dat is niet altijd makkelijk en één zaligmakende oplossing bestaat nog niet. Hoewel dit een bevoegdheid is van de stad, willen we als Groen in het district ook onze verantwoordelijkheid nemen want elke oplossing begint lokaal en bij onszelf.

Bekijk onze voorstellen

Samen voor een veiliger Borgerhout

In de enge zin is veiligheid inderdaad geen districtsbevoegdheid. In de brede zin des temeer. Veiligheid gebaseerd op een repressief apparaat faalt. Veiligheid kan enkel als samenspel tussen burgers en overheden, tussen burgers en politie, justitie en professionals allerhande. In dit samenspel respecteert een ieder ieders eigen rol. Dan speelt het district mee. Onder meer met de Pleinpatrons (Borgerhoutse jongeren zelf die opgeleid zijn en optreden als brugfiguur) en de buurtvaders is dit reeds zo in Borgerhout. Samenlevingsproblemen lossen we op door er over te praten en oplossingen te zoeken voordat het veiligheidsproblemen worden.

Bekijk onze voorstellen

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren