11 mrt 2022

Als Borgerhoutenaars voelen wij ons politiek achtergesteld

Opiniestuk van onze districtsburgemeester Marij Preneel en Guy Redig van de buurtgroep Kistemaekers

Natuurlijk zijn wij apetrots. Borgerhout biedt een prachtige combinatie van grootstedelijke prikkels en gezellige, bijna dorpse buurten. Het district is niet gevangen in een overwegend middenklasse en rijke, vooral witte elite, noch zwoegend in een deprimerende grauwheid van opgestapelde armoede, uitsluiting en verkrotting. Maar er zijn ook minder positieve punten. De bevolkingsdichtheid is er hoger dan in Mexico-City. De Turnhoutsebaan, misschien schoon door z’n wanstaltigheid, is een onbeheersbare gevarenzone voor fietsers. Mogen we voor deze kenmerken een alarmbel luiden? En daarbij ook met een vuile vinger wijzen naar de schuldigen?

Nergens anders in het grote Antwerpen vindt men zo weinig publiek groen. Al in 2007 klasseerden de stadsplanners Borgerhout ondubbelzinnig in de weinig benijdenswaardige categorie van buurten met een formele open ruimte per inwoner tussen 0 en 4m². Geveltuintjes betrachten amechtig een groene toets. Vele bewoners zetten hun beste beentje voor. De weinige pleintjes krijgen gelukkig steeds meer allure en bieden zowel speelkansen als groene schoonheidsvlekken. Toch blijft het tekort (letterlijk) hemeltergend.

Desondanks kiest het Antwerps stadsbestuur systematisch voor een tegengestelde aanpak. Als zich kansen voordoen om meer licht, lucht en groen te voorzien, dan opteert het schepencollege resoluut voor een maximale bebouwing. Via een hardnekkige besluitvorming wordt de bouwdrift van private promotoren steeds opnieuw beloond. Als deze beslissing wordt gecounterd bij de Bestendige Deputatie, volgt daar een soortgelijke beslissing. Ook al klinken alle ambtelijke adviezen negatief, een dubieuze politieke logica primeert, en de bouwwoede wordt gehonoreerd. Twee recente dossiers illustreren dit pijnlijk duidelijk.

Kistemaeckerssite

Het binnengebied op de grens Antwerpen-Stuyvenberg en Borgerhout (Kistemaeckerssite, nu lelijke garageboxen) bood een unieke kans om ruimte te scheppen. De buurtbewoners begrepen best dat er ook woningen nodig zijn. Maar wel beperkt en met het behoud van een open zicht. Niet zo voor promotor Heem. Verleidelijke quotes over bomen, wat sociale argumenten, tekeningen vol groen en lachende mensen mondden uit in een opstapeling van huizen én een torenhoog (17m) kantoorgebouw. Extra surprise: een -2 ondergrondse parking voor 100 wagens, enkel toegankelijk via een doodlopend, smal straatje. Nog twee buurtbewoners vonden de kracht om te procederen in hoger beroep.

AROP

Daarnaast is er de voormalige AROP-site – 6000m², ook een binnengebied, tussen de Fonteinstraat, de Engelselei en de Hoge Weg. Een ideale kans om open en groene ruimte te combineren met een school en een buurtsporthal. Maar het stadsbestuur liet de kans liggen en overtuigde projectontwikkelaar Van Eerd om te investeren. De eerste plannen voorzagen in 161 appartementen, een Aldi en een ondergrondse parking voor 254 (!) auto’s met inrit in een woonstraat. Onder protest van de buurt, het district en zelfs het Zorgbedrijf bond Van Eerd enigszins in. Het stadsbestuur keurde in de zomer van 2021 zonder verpinken een vergunning goed voor de bouw van 112 appartementen, een Aldi en 200 parkeerplaatsen. De buurt procedeert, terecht. Is het niet surrealistisch dat je als buurtbewoner zo ver moet gaan om meer leefkwaliteit af te dwingen?

Men mag, moet zich hier de vraag stellen welke mechanismen politici, zowel stedelijk als provinciaal, hier zo kritiekloos doen meestappen in de driften van bouwpromotoren. Voor alle duidelijkheid: het districtsbestuur tekent – als meest nabije bestuursniveau - bezwaar aan, maar wordt zelfs niet om advies gevraagd. Het stadsbestuur torst hieromtrent al een erg bedenkelijke reputatie. Gespecialiseerde journalisten legden bizarre netwerken bloot. Betrokken schepenen kregen veelbetekenende bijnamen (verkrijgbaar bij de auteurs). Rook zonder vuur?

“De systematische keuzes tegen meer groen, lucht en licht, nog vermeerderd door een wanstaltig verkeersbeleid, belagen ons welbehagen”

Als Borgerhoutenaars voelen wij ons politiek achtergesteld. De voogdij van het schepencollege kenmerkt zich door een miskenning van wat Borgerhoutenaren met urgentie nodig hebben. De beslissingen op het vlak van ruimtelijke ordening zijn een regelrechte belediging van wat de buurtbewoners wensen en voorstellen. Ze doen dat met argumenten, beleefdheid en overtuiging. Daarop krijgen ze amper reactie. De stedelijke commissie die hierover adviseert, weigert botweg een gesprek. Zelfs de ombudsvrouw blijft in dit dossier doofstom.

Wat oud-Borgerhout nodig heeft, is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waarin de grenzen van het bouwbeleid duidelijk worden vastgelegd in functie van meer leefkwaliteit. Het stadsbestuur weigert om daar werk van te maken. Voor het Mediaplein en de tempel van DPG werd anders wél vliegensvlug een RUP gebricoleerd.

Park Spoor Oost

Mogen we nog even verwijzen naar Parking Spoor Oost? Bijna 11 hectare publieke ruimte (22 voetbalvelden) zijn nu een troosteloze grijze betonwoestijn, bijna exclusieve parking voor evenementenbedrijf Sportpaleis en Lotto-arena. De plaats bij uitstek voor een stadsbos, met speel-, sport- en kunstprikkels. Welke belangen worden hier gediend? Zeker niet die van de omwonenden. Of wat te denken van de prompte stedelijke afwijzing van het plan van Vlaams minister Lydia Peeters, om de vermaledijde Turnhoutsebaan een mensvriendelijke invulling te geven?

Borgerhout swingt, zingt in vele talen maar verdringt ook ellende. De stedelijke voogdij evolueerde naar een onbetamelijke dwingelandij; de deputatie dupeert ons. Hun systematische keuzes tegen meer groen, lucht en licht – nog vermeerderd door een wanstaltig verkeersbeleid, belagen ons welbehagen. Ook dat dient gezegd.

Gepubliceerd in GVA. Je vindt het hier.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren