Nieuws

Categorieën

Borgerhout vraagt extra bus- en trams!
Hoe zit het met het Moorkenspark?
Een raadscommissie voor een properder Borgerhout
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers op de Turnhoutsebaan
Studeerplekken voor onze studenten
Meer Burenbank in ons district!
Speelstraten in Borgerhout
Stad Antwerpen gaat 4 Borgerhoutse sorteerstraten afbreken!
Open de bibliotheek
De maand ramadan
In het kort - leuke weetjes
Borgerbouwer: Klimplant
Wat zou jij doen met 100.000 euro voor sport?
Dromen van een andere Turnhoutsebaan
Investeren in jongeren
Teken onze petitie! Wij willen boeken voor jong en oud in Borgerhout.
District Borgerhout opent telefoonlijn “Zorg voor senioren” naar aanleiding van de coronacrisis
Districtsschepenen investeren loonsverhoging in Borgerhout
Groen stemt in met de meerjarenplanning
HIER - ons huis-aan-huisblad
Groen Borgerhout zal bezwaar indienen tegen de Hollandse knoop
Districtsraad keurt motie goed voor behoud huidige tramlijn 8 en 24
Red tram 8 & 24
Ongevallen vermijden door extra verkeerslicht aan oversteek Noordersingel met Hof Ter Lo
Districtsbestuur Borgerhout verontrust over Oosterweel. 17 juni bewonersvergadering met Peter Vermeulen (Ringland)
Eid Muburak!
Marij Preneel dient klacht in: 'De privacy van een gezin smijt je niet zomaar op de straatstenen'
Geen autostrade van 120 meter door Borgerhout!
Q & A | Energiedelen met je buren, straat of wijk
Lees ons Groen magazine 'Hier in Borgerhout'
Maak van fietsveiligheid topprioriteit tijdens de werken Plantin Moretuslei
Districtscollege vraagt verblijfsvergunning voor gezin Kmoyhan
"Samen maken we Borgerhout" - Groen stelt samen met SP.A en PVDA nieuw bestuursakkoord en districtsbestuur voor
Groen, PVDA en SP.A starten onderhandelingen in Borgerhout
Groen vraagt district om regierol op te nemen bij aanpak snelheidsduivels in woonstraten
Interview: 'Dankzij de pleinpatrons voelt iedereen zich welkom op de Borgerhoutse pleintjes'
32% - Bedankt voor jullie stem en vertrouwen!
Stem zondag 3x Groen! Informatie over onze kandidaten en programma
Voorstel 25 - Marij Preneel wil dat alle straten groenstraten worden met bomen, groenslingers en plukmuren. Waar het kan breken we stenen en asfalt uit.
Voorstel 24 - Omar Al Jattari wil meer jeugdaanbod buiten de Ring
Voorstel 23 - Julie De Weerdt wil een verkeersveilige Turnhoutsebaan waar het aangenaam winkelen is.
Voorstel 22 - Luc Moerkerke wil van het Laar een groen plein maken zonder parking.
Voorstel 21- Homa Amin wil jongeren weerbaar maken tegen drugs
Voorstel 20 - Pieter Vissers wil een buurtpark op Spoor Oost bereikbaar met een doorsteek vanuit de Kortijkstraat en het Terloplein
Voorstel 19 - Mariam El Osri wil een plasticvrij en proper Borgerhout
Voorstel 18 - Abdullah Ibrahim Al Quraishy wil een extra zwemvijver en speelfontein In Borgerhout
Voorstel 17 - Yasmia Setta In elke straat komt er minstens één spelaanleiding.
Voorstel 16 - Joeri Vanvaerenbergh wil een veilige buurtfietsenstalling per straat en een fietspomp die iedereen kan gebruiken aan elk Velostation.
Voorstel 15 - Anneleen Lauwers wil een betaalbare fuifzaal voor Borgerhout
Vitesse DRIE in Borgerhout / Met Nazeeh & Merveille
Groen vraagt veilige omleiding bij werken aan de Kroonstraat
Voorstel 14 - Bert Hoefkens voor een bruisende stenenbrug
Voorstel 13 - Imade Annouri wil dat iedere school een schoolstraat krijgt.
Voorstel 12 - Stef Lauwers wil doorgedreven verkeerscirculatieplannen om doorgaand verkeer uit wijken te weren.
Voorstel 11 - Lien Arits wil de tuin aan het dienstencentrum in de Fonteinstraat openstellen voor de buurt
Voorstel 10 - Paul Michiels wil een buurtrestaurant op de Turnhoutsebaan waar iedereen terecht kan. Ook mensen in armoede.
Voorstel 9 - Kathleen Fransen gaat voor een ontmoetingscentrum in elke buurt
Voorstel 8 - Thanh Beels wil een boodschappen en -klusjesdienst voor senioren met jongeren uit de buurt.
Voorstel 7 - Marina Mannaerts wil zorgstraten voor Borgerhout
Voorstel 6 - Jan Cuyckens pleit voor 'zilveren lussen in Borgerhout'