26 apr 2021

Districtsraad april 21: Mysterieuze geurhinder, extra autocars en een samentuin

Tijdens de districtsraad van 26 april werden kwamen deze onderwerpen aan bod.

Groen steunt petitie om samentuin in Mellaertsstraat te heropenen - Pieter Vissers
2 weken geleden vroegen buurtbewoners van de Mellaertsstraat aan AGVespa om hun samentuin, gesloten in 2016, terug te heropenen. De werken voor appartementen en ondergrondse parking werden na 4 jaar nog steeds niet opgestart. Buurtbewoners hebben voor niets hun samentuin al 4 jaar moeten missen. Groen Borgerhout steunt hun vraag op de Borgerhoutse districtsraad van afgelopen maandag.  Raadslid Pieter Vissers riep in een motie het stadsbestuur en AGVespa op om de samentuin, in afwachting van de de werken, te heropenen. Op deze manier kunnen buurtbewoners nog heel de zomer gebruik maken van de samentuin.


Mysterieuze geurhinder in Antwerpen - Mariam El Osri
De laatste dagen kunnen we zowel op de klassieke mediakanalen als op sociale media lezen dat onze stad stinkt. Borgerhout, Berchem, Antwerpen Noord en tot zelfs Boechout geven bewoners aan last te hebben van een petroleumgeur. Sommige bewoners hebben de brandweer gebeld maar zij konden ter plekke geen stoffen meten die acuut gevaar opleveren.
Wat niet wil zeggen dat er geen stoffen aanwezig waren. In 3 meetposten in het noordelijke deel van de haven werd teveel benzeen gemeten. Bij het departement omgeving van de Vlaamse overheid zijn geen meldingen binnengekomen van een verkeerd productieproces van klasse 1-bedrijven. Dergelijke bedrijven hebben een meldingsplicht daar zij het meest belastend zijn voor het milieu.
Ondertussen lopen meldingen van bezorgde burgers binnen bij het Vlaamse Milieu-inspectie.
 
De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het districtscollege van Borgerhout om aan te dringen bij het Stadsbestuur van Antwerpen:
- Om zo snel als mogelijk een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de geurhinder en de dampen alsook ervoor te zorgen dat de oorzaak wordt aangepakt.
- Om zo snel als mogelijk extra metingen te doen in de betrokken wijken.
- Om zo snel als mogelijk de bewoners van de betrokken wijken te informeren over de oorzaak en de gevolgen van de geurhinder via een bewonersbrief en de sociale mediakanalen van de stad. Bewoners moeten ook duidelijkheid krijgen over waar ze met hun klachten terecht kunnen.
Unaniem goedgekeurd
 
Antwoord schepen:
Kabinet De Ridder bevestigd dat er op 17 & 18 april meldingen zijn binnengekomen rond geurhinder alsook op 19/4 een hoge concentratie benzeen is gedetecteerd. Echter staan deze 2 incidenten los van elkaar en loopt er een onderzoek. Wel geeft men al mee dat er geen melding is geweest van een afwijkend proces. De 20 meetstations op de verschillende locaties en de sensoren van havenbedrijf hebben ook niets gemeten dat problematisch was of een risico voor de gezondheid van de burgers inhield. Momenteel zijn er nog geen definitieve resultaten binnen en kan men ook nog geen schuldige aanduiden.
 
Marij Preneel voegt toe dat het terecht is dat mensen dergelijke zaken signaleren want gezondheid primeert. Stad Antwerpen had intussen wel aan de bewoners informatie kunnen geven en hopelijk doet men dat ook na het afronden van het onderzoek.

Motie voor extra autocars tijdens spitsuren - Anneleen Lauwers

Om de coronapandemie tegen te gaan, werd er in het begin van het schooljaar door de bevoegde minister Lydia Peeters beslist om extra autocars in te zetten tijdens de schoolspits om overvolle bussen te vermijden. 
Ook na de paasvakantie zal dit verder lopen en dit tot het einde van het schooljaar. 
Dit is op zich een zeer goed initiatief! Daar het belangrijk is om ook al de Borgerhoutenaren op een veilige manier op hun bestemming te krijgen. 
Jammer genoeg merken we dat er in Borgerhout bijna geen extra autocars worden in gezet. Als we naar de lijst kijken die op de site van de lijn staat, staan er bijna geen lijnbussen in die door Borgerhout rijden. Wanneer de bus dan wel door Borgerhout rijdt bus 410 bijvoorbeeld, zien we dat er enkel extra bussen worden in gezet tussen Turnhout en Westmalle. Terwijl het tijdens de spitsuren enorm druk is aan al de haltes in Borgerhout. Er zijn enerzijds heel veel kinderen en jongeren die het openbaar vervoer gebruiken om naar de school te gaan anderzijds gebruiken veel mensen het openbaar vervoer om op hun werk te geraken. 
 
Zonder corona zitten deze lijnen al vol en nu er eigenlijk verwacht wordt dat mensen voldoende afstand houden van elkaar, zou het fijn zijn als er ook extra bussen kunnen in gezet worden die door Borgerhout rijden. 
 
Daarom stellen wij de volgende motie voor: 
De districtsraad van Borgerhout vraagt aan de Burgemeester en schepenen van Antwerpen om de bezorgdheden over de drukbezette lijnen met de Lijn te bespreken en te vragen om extra autocars in te zetten achter de verschillende buslijnen die door Borgerhout rijden.  

 

Antwoord van de schepen Aïssatou: 
In Borgehout is enkel bus 33 versterkt. Voor de tramlijnen is dit moeilijker om te doen omdat de bussen boven de grond moeten rijden en dit zo voor meer onduidelijkheid zal zorgen. Het aantal beschikbare plaatsen in de trams liggen ook hoger. De Lijn probeert om de grotere trams in te zetten. Er is ook een drukte barometer waarbij reizigers dit kunnen checken of een lijn al dan niet druk bezet is of niet.

Iedereen heeft voor gestemd behalve Open Vld.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren