24 nov 2020

Knallend jeugdwerk

Anneleen Lauwers: Jongeren die met vuurwerk spelen is een jaarlijks terugkerend fenomeen, ook in Borgerhout. Jammer genoeg begint het dit jaar vroeger dan andere jaren en gaan bepaalde jongeren ook heel ver. De buurt rond het Terloplein kwam in het nieuws omdat er forse vuurwerkbommen werden afgestoken. Deze vuurwerkbommen werden afgeschoten met de intentie schade toe te brengen en voor overlast te zorgen. Dat kunnen wij niet tolereren en moet dan ook op een gepaste wijze aangepakt worden.

Het is hierin belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende groepen. Er is een kleine groep jongeren die actief schade probeert aan te richten. Een tweede groep kan hierin meegetrokken worden, maar kan ook kiezen om de kalmte te bewaren. En veruit de grootste groep jongeren heeft in de verste verte niets te maken met wat er nu gebeurt en ondervindt er net als alle andere Borgerhoutenaren schade van.

Wij adviseren daarom om niet enkel in te zetten op een repressieve aanpak, maar om ook in te zetten op een structurele aanpak. Een kordate en gerichte aanpak naar de overlastplegers is belangrijk, maar er moet ook gewerkt worden aan de oorzaken, want alleen als het als een en-en verhaal wordt gezien, zal het effect hebben op langere termijn. Daarom pleiten we voor een structurelere aanpak op al deze levensdomeinen en vragen we de stad om hier ook meer op in te zetten. 

Willen we jongeren bereiken die het écht nodig hebben, dan moet we met hen aan de slag gaan. We moeten bij hen gaan horen wat hun noden en behoeften zijn en bevragen hoe zij het zouden aanpakken en hoe het jeugdwerk hierop kan inspelen . De jongeren zelf zijn ook vragende partij voor meer jeugdwerk. Vanuit het district zetten we nu reeds alle zeilen bij om onze jeugdwerkers (professioneel en vrijwillig jeugdwerk) binnen onze bevoegdheden maximaal te ondersteunen. We stellen vast dat dit vandaag samen met het stedelijke aanbod helaas niet voldoende is. 

Als districtsraad van Borgerhout vragen wij bovendien om extra in te zetten op een laagdrempelig, outreachend en mobiel jeugdwerk. Wij vragen om het professioneel jeugdwerk waar nodig te versterken en om extra in te zetten op de multi-problem gezinssituaties waarin veel gezinnen (niet alleen in ons district, maar in de hele stad) mee geconfronteerd worden.

Het is nodig dat er op het terrein gewerkt wordt om de overlast en onrust van de voorbije weken tegen te gaan. Het werkt uitermate contraproductief insinuaties te maken over de link met het drugsmilieu omdat dit de kloof tussen een groep jongeren en de samenleving alleen nog maar dieper maakt en het probleem groter.

Enkel repressief optreden, met een verhoogd politie- en cameratoezicht op de desbetreffende pleintjes en systematische identiteitscontroles van iedereen, of ze nu iets met het vuurwerk te maken hebben of niet,  zal niet de oplossing zijn omdat zo niet enkel de kleine groep jongeren die voor problemen zorgt geraakt wordt, maar alle jongeren en met uitbreiding buurtbewoners. We vragen daarom om in te zetten op gericht politiewerk en een versterking van een buurtgerichte politie. Deze problemen kunnen immers enkel kordaat worden aangepakt door een politie die de buurt kent.

 

De districtsraad van Borgerhout vraagt daarom aan het college van burgemeester en schepenen om:

  • Het professioneel jeugdwerk te versterken en van daar uit nog meer in te zetten op een outreachend en mobiel jeugdwerk. 
  • Opnieuw in te zetten op kwalitatief straathoekwerk.
  • In te zetten op een omkadering voor vrijwilligers in het jeugdwerk. Deze vrijwilligers zijn er niet enkel om het vrijwillige jeugdwerk te doen draaien. Ze zijn ook belangrijk voor de toekomst van jeugdwerk, daar we zien dat vrijwilligers doorstromen tot professionals binnen het jeugdwerk.
  • Extra in te zetten op multi-problem gezinssituaties. 
  • Gericht en kordaat op te treden naar de overlastplegers, vertrekkend van een buurtgerichte politie, in plaats van een repressieve aanpak te hanteren naar alle jongeren in de buurt toe.
  • Op hun beurt de bovenlokale overheid te vragen om werk te maken van een sterker jeugdwelzijnswerk. 

 

Het antwoord van Omar Al Jattari: 

Het is een thema dat heel erg leeft in Borgerhout, het college heeft het vandalisme ook effectief veroordeeld. Maar we vinden het En-En verhaal heel erg belangrijk, zeker als we een oplossing willen op langere termijn. Als district hebben we zelf al enkele stappen ondernomen. Wij hebben al met de verschillende jeugdpartners samen gezeten die op hun beurt met de jongeren in gesprek gaan. Momenteel merken we dan ook al een verschil en is het veel rustiger in de buurt. We willen graag inzetten op een samenwerking met de Stad rond dit thema en hopen dan ook op een positief antwoord van de Stad. 

Voor de motie rond het knallend jeugdwerk heeft Vlaams belang tegen gestemd, NVA heeft zich onthouden, al de rest heeft voor gestemd.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren