Jim Williame| Vlaams Parlement | Plaats 11

Jim Williame | Vlaams Parlement | Plaats 11

Meer groene energie in een duurzame economie, daar wil ik mijn schouders onder zetten.

Vanuit mijn rol als coördinator van de burgercoöperatie Ecopower werk ik al jaren heel concreet aan de uitbouw van windmolens en zonnepanelen. Met, voor en door burgers. De rol van burgers in de energietransitie kan maar moeilijk onderschat worden.

Via mijn kennis en ervaring binnen de energiemarkt, wil ik Vlaanderen snel naar een hogere versnelling doen schakelen inzake groene energieproductie en klimaatbeleid.

Op het vlak van energiebesparing is het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten. Elke burger moet de kans hebben om energiezuinig te wonen.

Met uw stem voor Groen kan dat.