Groene straten en nog groenere pleinen

Iedere buurt heeft nood aan een centrale ontmoetingsplaats om te zitten, te spelen, te hangen. De afgelopen jaren heeft het district met succes geïnvesteerd in een hele reeks pleinen: Krugerplein, Terloplein, Vinçotteplein, Joe-Englishplein en het Herman Van den Reeckplein. De pleinen werden telkens groter en veel aantrekkelijker gemaakt. Groen wil in Borgerhout verder gaan op dit elan, en een stap verder gaan. Pleinen moeten niet alleen groter, maar ook veel groener. Groen wil daarom een heraanleg van het Vosplein en Spoor Oost moet een echt park worden en geen parking. Vanaf volgende legislatuur valt het Te Boelaarpark onder de bevoegheid van het district. Het park moet een gezond evenwicht vinden tussen zijn functie als groene long/natuurpark en ontmoetingsplek voor de buurt.

Bekijk onze voorstellen