23 okt 2018

Groen vraagt district om regierol op te nemen bij aanpak snelheidsduivels in woonstraten

Stef Lauwers, districtsraadslid voor Groen, kaartte op de laatste districtsraad van oktober de toename aan van snelheidsduivels in Borgerhoutse woonstraten. Dit gevaarlijk gedrag stoort vele inwoners in ons district. 

Groen pleit om de zwarte punten in kaart te brengen, een soort curieuze neuzen, in samenspraak met de inwoners van ons district.

De metingen kunnen dan dienen om in samenspraak met de verkeerspolitie en de planningmakers een totaal plan met maatregelen uit te werken in punten die enerzijds kunnen opgelost worden door infrastructurele aanpassingen en anderzijds door controle en gerichte acties van de politie.

De districtsraad vraagt het districtscollege om hier een regierol in op te nemen en de nodige diensten aan het werk te zetten.