29 nov 2019

Groen stemt in met de meerjarenplanning

Borgerhout keurt meerjarenplanning 2020-2025 goed

Borgerhout zet in op drie prioriteiten: zo veel mogelijk Borgerhoutenaren bereiken met een gratis en divers aanbod – met bijzondere aandacht voor kinderen en ouderen in armoede. Ontharden en vergroenen van straten en pleinen en bewoners zeggenschap geven over hun wijk. ‘Samen Borgerhout’ blijft de rode draad: in Borgerhout hoort iedereen erbij, en Borgerhout maken we met alle Borgerhoutenaren samen.

Armoedebestrijding en diversiteit zijn voor het district horizontale doelstellingen. Dat zie je doorheen de budgetten, het is een inspanning die we elke dag opnieuw leveren. We doen er alles aan om de evenementen van het district voor een zo breed mogelijk publiek te organiseren: gratis en in openlucht, denk maar aan Borgerrio en de Reuzenstoet. Het open en gratis aanbod voor kinderen en jongeren tijdens de vakanties op de pleinen wordt uitgebreid naar pleinen in extramuros: Luisbekelaar, Mgr. Van Goethemplein en het pleintje aan de Weerstandlaan. “Samen met verenigingen en ouders van kinderen met een beperking gaan we de komende jaren ook investeren in de toegankelijkheid van ons aanbod en onze speelpleinen,” zegt districtsschepen van jeugd Omar AlJattari.

Ook voor sport houden we de drempel zo laag mogelijk. De Reuzenloop, de Krugerkross en de Reuskenstrofee - een wielerwedstrijd voor amateurs- worden aangevuld met een skate- en
stepevenement in het begin van de zomer. Voor kinderen die opgroeien in armoede betalen we een flink deel van het lidgeld van een sportclub terug (tot 150 euro). Luc Moerkerke (districtsschepen
voor Sport): “Sporten is sowieso plezant. Maar in Borgerhout maken we het nog plezanter! Ik kijk uit naar de vele sportevenementen in Borgerhout”.

Voor het vrijetijdsaanbod gericht op senioren behouden we de traditie van open en gratis activiteiten die mensen bij elkaar brengen en onze senioren op de been houden, zoals de zeer populaire zomerwandelingen. We bereiden dat open aanbod verder uit naar kleinere activiteiten op de Borgerhoutse pleintjes om een veel diversere groep senioren aan te spreken. Nieuw is ook de sportkorting voor senioren met een VT-statuut.

Voor cultuur zetten we volop in op een structurele samenwerking met onze cultuurhuizen: De Roma, ’t Werkhuys en Rataplan. Ook voor nieuwe(re) initiatieven als de Theatergarage, SCUM-studio, de Karavaan en Oostnatie  maken we middelen vrij. In Borgerhout besparen we niet op projectsubsidies. Het district voorziet elk jaar 150 000 euro voor projecten in de buurt en voor cultuur, senioren, jeugd en sport. De opsplitsing tussen de verschillende beleidsdomeinen valt weg. Vanaf 2020 is er één reglement ‘Borgerbouwers’ en worden alle projecten samen beoordeeld. Het budget voorziet ook 150 000 euro voor de gewone werking van jeugd-, cultuur- en seniorenorganisaties, sportclubs en andere vrijwilligersorganisaties.

Het district gaat ook de uitdaging aan om de grijze straten van Borgerhout verder te vergroenen met bomen, geveltuinen en groenslingers. Waar het kan, gaan we voor een zachte ondergrond, zonder asfalt en beton. In 2020 wordt de Bloemstraat omgevormd tot de eerste ‘tuinstraat’. In 2021 krijgt de Florastraat bij de heraanleg ontharde en groene parkeerstroken die makkelijk omgevormd kunnen worden tot speelplekken. “Het mag zeker niet blijven bij een experiment. Tuinstraten en maximaal ontharde straten moeten de norm worden, niet de uitzondering. Nu al voorzien we standaard een geveltuin bij elk huis als een straat opnieuw wordt aangelegd, wie wil krijgt een groenslinger. In 2019 alleen al hebben we 45 groenslingers en 80 geveltuinen aangeplant. Met beperkte middelen vergroenen we zo maximaal,” zegt Marij Preneel (districtsburgemeester).

We blijven ook inzetten op de heraanleg van pleinen als ontmoetingsplekken in de buurt. Na het Lt. Naeyaertplein en het Jan Borluutplein (2019) komen deze legislatuur het Kardinaal Cardijnplein (2023) en het Laar (2024) aan bod. In 2023 krijgen de voetpaden en de fietspaden van de dr. Van de Perrelei een nieuw, verkeersveilig profiel. Inzake mobiliteit dúrven we in Borgerhout keuzes maken en trekken we voluit de kaart van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Van Borgerhout willen we bovendien hét fietsdistrict maken.

In Borgerhout besturen we in de eerste plaats met de bewoners, dat wordt ook duidelijk in de meerjarenplanning. Voor de wijklabo’s – een experiment van bewonersparticipatie op wijkniveau – voorzien we in totaal 600 000 euro. Elke wijk krijgt 100 000 euro. Het wijklabo is net gestart in dewijk rond het Moorkensplein, in 2020, 2021 en 2022 komen de vijf andere buurten aan bod. “We zijn ervan overtuigd dat bewoners zelf het beste weten wat nodig is in hun buurt, en hoe ze dat moeten realiseren. Het is ook een unieke kans voor bewoners, organisaties en winkeliers om mekaar als partners in hun wijk te leren kennen,” licht Marij Preneel toe.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren