27 jan 2020

Districtsschepenen investeren loonsverhoging in Borgerhout

In oktober 2019 besliste de Antwerpse gemeenteraad om de lonen van de districtsburgemeesters en - schepenen vanaf januari 2020 met 40% te verhogen. Het districtscollege van Borgerhout vindt die loonsverhoging moeilijk te verantwoorden en gaat op zoek naar een formule om het geld in Borgerhout te investeren.

Het districtscollege klaagt al jaren aan dat het te weinig middelen krijgt om fatsoenlijk beleid te voeren. Het Borgerhouts investeringsbudget geeft net voldoende ruimte om elk jaar twee straten of pleinen opnieuw aan te leggen. Het zal dus honderd jaar duren vooraleer elke straat kan worden aangepakt. Voor jeugd, sport, cultuur, senioren, de Reuzenstoet en Borgerrio moet Borgerhout het stellen met een budget van slechts 21 euro per jaar per inwoner.

De stad motiveert de loonsverhoging voor politieke mandatarissen door op te merken dat de districten er in 2019 een aantal bevoegdheden hebben bijgekregen. In Borgerhout is dat onder meer het beheer van het Te Boelaarpark en de begraafplaats Silsburg, Stadsmakers (bekend van de burendag en de Lentepoets) en bepaalde subsidies voor sport en jeugd. De districtsbudgetten noch het personeel bij de districten zijn met 40% toegenomen. Een loonsverhoging voor de districtsschepenen van 40% is volgens het districtscollege dan ook buiten proportie.

Omdat er te weinig budgettaire ruimte is, en de noden in het dichtbevolkte Borgerhout groot zijn, besliste het districtsbestuur eerder al om de zitpenningen voor districtsraadsleden niet te verhogen, enkel te indexeren. De 30 000 euro die daarmee jaarlijks wordt uitgespaard, wordt toegevoegd aan het districtsbudget en ingezet voor projecten in Borgerhout voor jeugd, senioren, cultuur en sport.

De Borgerhoutse districtsschepenen zijn consequent. Hoewel het gaat om een beslissing die hen door de stad werd opgelegd zonder dat het districtscollege daarover geconsulteerd werd, hebben de leden van het districtscollege beslist dat ook de extra middelen die naar Borgerhout komen via hun loonsverhoging, ten goede moeten komen aan projecten in Borgerhout.

Het is nog niet duidelijk over welk bedrag het precies gaat. De lonen zijn nog niet uitbetaald. De exacte modaliteiten moeten nog onderzocht worden. Het gaat om lonen waarop sociale bijdragen en belastingen geïnd worden. Die verschillen naargelang van ieders persoonlijke situatie.

Er is een principieel akkoord. Het districtscollege werkt nu een geschikte formule uit om extra geld ter beschikking te stellen aan Borgerhoutse projecten. Dat is meegenomen, want de noden in Borgerhout zijn heel groot en de budgetten bijzonder beperkt. Het districtscollege onderstreept dat dit slechts een druppel op een hete plaat' is, gezien de voor Borgerhout uiterst nadelige verdeelsleutel van de districtsbudgetten. In afwachting van een substantiële verhoging van de middelen voor het district, neemt het districtscollege op deze manier wel zijn verantwoordelijkheid.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren