29 mrt 2022

Districtsraad maart 2022

Gisteren kwam de Borgerhoutse districtsraad terug samen in de raadzaal het het districtshuis.
Het was fijn elkaar daar terug te treffen. En de groen raadsleden en schepenen waren actief!

Op de agenda stond onder andere de goedkeuring van het reglement “Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen”. De stijgende prijzen van energie is een kopzorg niet enkel bij gezinnen maar ook verenigingen. Het district Borgerhout wil verenigingen de kans geven zich hieraan aan te passen door middel van een éénmalige tussenkomst op de jaarafrekeningen van energieleveranciers voor aardgas, elektriciteit en stookolie. Knap werk van onze schepen! Het goede nieuws werd ook opgepikt door Gazet van Antwerpen.

De voorstel tot motie van Pieter Vissers werd goedgekeurd:
De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk, net als alle andere oorlogen. Ze veroorzaakt immers veel onnodig leed bij burgers en miljoenen mensen slaan op de vlucht. We spreken onze afschuw uit over de Russische agressie en roepen op om zo snel mogelijk naar vrede te gaan. De vele solidariteitsacties die gestart zijn om de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen zijn gelukkig hartverwarmend.

Borgerhout heeft een erg diverse bevolkingssamenstelling, gewone mensen, gewone burgers die geen oorlog willen. Daarnaast komen ook steeds meer vluchtelingen aan in Borgerhout. Ook zij willen geen oorlog. We willen deze mensen ondersteunen, een hart onder de riem steken en initiatieven nemen om te tonen dat vrede primeert.

Mensen slaan op de vlucht voor de oorlog uit Oekraïne, maar ook uit andere delen van de wereld. We onderstrepen het recht op opvang voor alle oorlogsvluchtelingen, ongeacht hun herkomst, geloof, huidskleur of seksuele- en genderidentiteit.

De Borgerhoutse districtsraad neemt daarom de volgende motie aan:

Artikel 1
De Borgerhoutse districtsraad vraagt het college van Burgemeester en schepenen om alle nodige initiatieven te nemen om oorlogsvluchtelingen op te vangen voor een langere termijn en hen bij te staan om vlot hun weg te vinden in onze stad en zo snel mogelijk een menswaardig leven te kunnen leiden. Ze vraagt aan het districtscollege om te onderzoeken hoe zij hierbij kan helpen.

Artikel 2
De Borgerhoutse districtsraad vraagt het college van Burgemeester en schepenen om leden uit de diaspora die een cruciale rol kunnen spelen in het opvangen van vluchtelingen, bijvoorbeeld omdat ze de taal machtig zijn, en die willen helpen, te omkaderen en initiatieven te nemen om de sleutelfiguren in de gemeenschap en zelforganisaties bijkomend te ondersteunen. We vragen om verbinding te leggen met de verschillende gemeenschappen in Borgerhout, zodat informatie verspreid kan worden over mogelijke uitbuiting en mensenhandel en om te zoeken naar mogelijke voogden voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Ze vraagt aan het districtscollege om te onderzoeken hoe zij hierbij kan helpen.

Artikel 3
De Borgerhoutse districtsraad vraagt het districtscollege van Borgerhout lokale solidariteitsinitiatieven en vredesinitiatieven te ondersteunen inzoverre dit past binnen de toegewezen bevoegdheden.

 

De interpellatie van Anneleen Lauwers
Op het Laar werden recentelijk heel wat paaltjes geplaatst, vermoedelijk om het parkeren op het plein in goede banen te leiden.

De verbazing was groot toen de marktkramers 14 dagen geleden op vrijdag merkten dat zij hun marktwagen niet meer konden plaatsen op hun normale toegewezen plek.

Vooral de handelaren die op het kruispunt Laar-Verzoeningsstraat-Kattenberg staan, hebben de grootste moeite om hun marktwagen geparkeerd te krijgen. Eén marktkramer kan zelfs zijn toog niet volledig gebruiken. Ook de doorgang op dat kruispunt is tijdens de markt heel smal geworden. Op andere plaatsen op de markt vormen die paaltjes bij drukte een gevaarlijk obstakel.

Hierbij enkele vragen: 

  • Was het district op de hoogte van het plaatsen van die paaltjes?
  • Is er overleg geweest met de marktkramers over de gewijzigde situatie? Zo niet, kan het district nog in dialoog gaan met de markthandelaren?
  • Kan er ingegaan worden op de suggestie van de handelaars om enkele vaste paaltjes te vervangen door paaltjes die door middel van een sleutel kunnen weggenomen worden tijden marktdagen?

>> Blijkbaar werden de plannen niet correct opgevolgd door de aannemer.
De aannemer werd reeds gecontacteerd en zal de nodige aanpassingen doen.

 

De laatste interpellatie van de avond kwam van Thanh Beels.
Om de 5 jaar krijgen kunstorganisaties de kans om bij de Vlaamse overheid structurele werkingssubsidies aan te vragen. Op basis van een sterk artistiek en zakelijk dossier maken ze kans om erkend te worden en de nodige financiële middelen te ontvangen na een beoordeling door een commissies bestaande uit experts.

In het totaal dienden 294 organisaties hun dossier in en wachtten nu vol spanning af op het verdict van de experts afhankelijk van de discipline (oa beeldende kunst, dans, theater en muziek). Maar één ding is alvast duidelijk: door de besparing van de Vlaamse overheid zijn de budgetten niet toereikend om de verschillende organisaties te ondersteunen. Ook voor de werking van Borgerhoutse kunstorganisaties en cultuurliefhebbers kan dit een negatieve impact hebben. De dynamiek en eigenheid van Borgerhoutse organisaties komen in gedrang.

Tijdens de districtsraad waren er twee vragen aan Aïssatou Cissé, de districtsschepen van Cultuur: is er reeds contacten geweest met de stedelijke schepen en wat zou het tekort aan financiële middelen kunnen betekenen voor organisaties actief in ons district.

Heb je vragen na het lezen deze blog?
Of ideeën? Contacteer ons zeker.

[email protected]

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren