04 feb 2022

Districtsraad juni 2020

We organiseren een thematische raadscommissie voor een proper Borgerhout / Pieter Vissers

Er is heel wat te doen rond een propere stad in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen en ook het district Borgerhout. Recent kwam ook de afbraak van de sorteerstraten o.a. in Borgerhout aan bod. Daarnaast stellen verschillende bewoners elke dag vast dat er ondanks alles nog veel te veel zwerfvuil en sluikstort achterblijft in straten, op pleinen en parken,... Afval is geen typisch Borgerhouts fenomeen. Dit werd onlangs duidelijk aan de Antwerpse Scheldekaaien op 31 mei waar men het afval van wandelaars niet kon bijhouden. Het blijft een hardnekkig probleem.

De bevoegdheid voor een propere stad ligt voornamelijk bij de gemeenteraad. Maar ook in ons eigen bestuursakkoord legt het district heel wat accenten voor een proper Borgerhout waar het bevoegd is. Om een goed beleid te kunnen voeren is het nodig om te kunnen vertrekken vanuit data, ervaringen, onderzoek en trends. Er zijn tal van mensen en organisaties bezig op dit terrein. Daarom is het goed om vanuit verschillende invalshoeken dit probleem te benaderen. Zo geeft OVAM maar ook het team gedrachtsinzichten van de Vlaamse overheid advies over hoe je een beter beleid kan maken. "Want een beleid is pas succesvol als het erin slaagt het gedrag van burgers te beïnvloeden. Als je het gedrag van burgers met beleid wilt beïnvloeden, moet je dus goed weten wat werkt en wat niet. Met meer inzicht in de manier waarop mensen keuzes maken kan de overheid gerichter en succesvoller beleid uitstippelen. Je kunt meer bereiken met dezelfde middelen." (https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten)

Een raadscommissie rond dit thema met verschillende mensen en organisaties kan ons als districtsraad ook verder inspireren en aanzetten tot nieuwe initiatieven die bijdragen tot een proper Borgerhout in samenwerking met het stedelijk beleid.

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Art. 1 De districtsraad vraagt aan het districtscollege om in het najaar van 2020 een thematische raadscommissie in te richten rond een proper Borgerhout. In deze commissie kunnen onderzoekers, experten, beleidsmensen (stedelijk, Vlaams,...), bewoners worden samengebracht om van gedachte te wisselen, adviezen of aanbevelingen te formuleren voor een properder Borgerhout.

De districtsraad Borgerhout keurt eenparig het besluit goed.

 

Hoe ver staat het met het project 'Moorkenspark'  / Anneleen Lauwers

In 2018 kreeg het Moorkensplein een nieuwe uitstraling. Het is nu een uitnodigende plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten of afspreken. Er werden nieuwe banken geplaatst, nieuwe fietsenstallingen, nieuwe verlichting, de groenzone in de Langstraat werd als tijdelijke zone ingericht,...

Het kan natuurlijk nog beter met bijvoorbeeld nog een definitieve groene zone zoals een Moorkenspark.

  • Hoe ver staat het met het project 'Moorkenspark'?
  • Komt er nog een Moorkenspark? Zo ja, wanneer? 
  • Zijn alle huizen verworven?
  • Hoelang blijft het administratief centrum en het politiegebouw (met bib en huis van het kind) nog in gebruik?

Districtsburgemeester Marij Preneel beantwoordt de vraag van Anneleen.
Lang geleden dat we nog iets gehoord hadden van het ‘Moorkenspark’. In 2010 beloofde de stad aan ieder district een park. In Borgerhout zou dat er komen tussen de Langstraat, de Bakkerstraat en de Maréestraat. Samen met het Moorkensplein zou het een grote groene en open ruimte vormen van bijna 8000m². Schepen Rob Van de Velde (NV-A) stopte de plannen in 2013 in de koelkast. Er kwam wel een nieuw (verhard) Moorkensplein en een mini-groenzone aan de Langstraat. Deze legislatuur wordt verder gewerkt. Politiegebouw en administratief centrum kunnen worden afgebroken na 2023, als de politie zijn intrek heeft genomen in het nieuwe gebouw aan Post X in Berchem. AG Vespa onderzoekt nu of er op de site een kinderopvang en een Huis van het Kind kunnen worden gebouwd. Groen zet zich schrap zodat de nieuwe site zorgt voor zo veel mogelijk extra open en groene ruimte voor de buurt. Maar we moeten nog even geduld oefenen.

 

Goedkeuring van de begroting van het district.

De voorstelling van de geactualiseerd begroting van het district werd goedgekeurd. Wij hebben er 3 zaken uitplukt die door onze Groen schepenen (Luc Moerkerke, Marij en Omar Al Jattari) worden gerealiseerd. (zie ook de visual)

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren