04 feb 2022

Districtsraad april 2020

Sta afhaalmaaltijden toe tijdens de maand ramadan / Mariam El Osri
De maand ramadan gaat van start op 23/24 april en loopt tot 23/24 mei. Een deel dan de Borgerhoutenaren neemt deel aan deze vastenmaand. Door de coronamaatregelen gaat dit jaar de ramadan in uitzonderlijke omstandigheden door. De moskeeën zijn gesloten en het verbreken van de maaltijden zal in een -toch wel- andere sfeer gebeuren. De samenhorigheid en de solidariteit waarop deze maand stoelt komt in het gedrang. Allemaal heel ingrijpend maar de moslims geven zelf aan dat de volksgezondheid primeert.

Wij stellen ons de vraag of de vrijwilligers die normaal als moskee stewards fungeren, kunnen ingezet worden bij de buurtwinkels om de handelaren te ondersteunen (social distancing, …). 

Ook rijst de vraag rond de beslissing die het stadsbestuur heeft genomen rond het afhaalvoedsel(iftarmaaltijden). Heel wat socioculturele verenigen, moskeeën en solidariteitsacties die al jaren actief zijn -en dus ook gekend door de stad- verdelen maaltijden aan minderbedeelden tijdens de ramadan. Deze hadden zich al georganiseerd om het dit jaar anders te gaan aanpakken rekening houdend met de coronamaatregelen. De beslissing die zeer last minute is meegedeeld zonder de actoren hierin te betrekken valt dan ook te betreuren. We vragen ons dan ook af waarom de schepen en met uitbreiding het stadsbestuur heeft gekozen voor deze beslissing en niet het advies heeft gevolgd van het kabinet Somers. 

“Er zijn verschillende alternatieven mogelijk voor de maaltijden voor behoeftigen, alleenstaanden en personen in een precaire situatie (zoals de iftars tijdens de ramadan): 1. De maaltijden kunnen bereid worden door verenigingen, individuen, traiteurs, bestaande lokale voedselbedelingsinitiatieven of vrijwilligerswerkingen. Uiteraard kan dit alleen indien dit gebeurt door taakverdeling binnen de verenigingen of vrijwilligerswerkingen, zonder dat er samengekomen wordt. De porties moeten individueel ingepakt worden en 7 bezorgd of afgehaald worden. Hier is er een opportuniteit om een brug te slaan naar de lokale horeca die daarbij kan helpen. 2.Lokale besturen kunnen zelf een centraal afhaalpunt inrichten en openstellen. Ook de ruimten en gebouwen van de levensbeschouwelijke gemeenschappen en verenigingen kunnen als centraal afhaalpunt gebruikt worden. Uiteraard moeten in en rond een centraal afhaalpunt de regels over social distancing gerespecteerd worden.”

  • De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het stadsbestuur om Stewards in te zetten ter ondersteuning van handelaren ikv de coronamaatregelen.
  • De districtsraad van Borgerhout vraagt de beslissing om de afhaalmaaltijden te verbieden te herzien en waar nodig te faciliteren.

 

 

Open een ophaal bibliotheek in Borgerhout / Pieter Vissers
In heel het land en dus ook in Antwerpen hebben de terechte maatregelen om ‘in uw kot te blijven’ heel wat sociale en economische gevolgen. De verschillende overheden zijn hard in de weer om dit op een goede manier te implementeren. Dit heeft ook een weerslag op de openbare dienstverlening naar burgers. Ook de openbare dienstverlening van de stad Antwerpen werd in eerste fase beperkt waardoor ook de inwoners van Borgerhout zijn getroffen.

Nu de eerste fase is gaan liggen, kan er bestudeerd worden wat op andere vlakken terug mogelijk is bv. naar de meest kwetsbaren ondersteunen, oplossen van het gebrek aan open ruimte, voorzien in zinvolle vrijetijdsbesteding,... Dat probeert het district - met haar beperkte bevoegdheden - dag in en dag uit. Dat getuigt van de verschillende initiatieven die het district nam naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Omdat inwoners in hun woning moesten blijven, is bepaalde dienstverlening net een meerwaarde om inwoners deze periode te helpen overbruggen. Dat de bibliotheek in Borgerhout werd gesloten is heel jammer. Zo zijn heel wat kansarme gezinnen in Borgerhout minder in staat om speelgoed, boeken of ander materiaal te voorzien. Dan zou een aanbod van de lokale bibliotheek net een meerwaarde zijn. Helaas kan hierop geen beroep worden gedaan omdat dit een stedelijke bevoegdheid is. Toch zien we dat het in andere gemeenten wel kan. Bibliotheken in andere gemeenten organiseren de mogelijkheid voor burgers om aanbod te ontlenen. In deze stad met een groot georganiseerd bibliothekennetwerk moet dit ook kunnen.

  • De districtsraad vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen dat de bibliotheken, conform de instructie van het federaal crisiscentrum, worden beschouwd als openbare dienstverlening en gegarandeerd moeten openblijven met een afhaalfunctie met respect voor de sociale afstand en hygiëne.

 

Behoud sorteerstraten in Borgerhout / Anneleen Lauwers
In 2006 begon de stad met de aanleg van de eerste sorteerstraatjes. In 2016 en 2017 schakelden bij wijze van proefproject de eerste volledige wijken (Linkeroever en Dam) over op sorteerstraatjes. In 2019 schakelden nog eens 5 wijken (20.000 bewoners) over op sorteerstraatjes. Een verdere uitrol naar andere wijken werd in 2019 even on hold gezet. Een grondige monitoring en evaluatie van de omschakeling was nodig. Daarom bestelde het stadsbestuur een uitgebreid onderzoek en evaluatie. 

Eind 2019 werd de uitgebreide evaluatie opgeleverd. Uit deze evaluatie bleek dat 65 procent van de gebruikers twee jaar na de invoering zeer tevreden is over de sorteerstraten. De tevredenheid blijft stijgen naarmate men de sorteerstraat langer gebruikt. 70 procent van de gebruikers haalt het gebruiksgemak als belangrijk voordeel aan. Een doorn in het oog van bewoners is het sluikstort rond de sorteerstraatjes. Uit de kwalitatieve evaluatie komen ook heel wat verbetervoorstellen naar voor. Uit de financiële evaluatie blijkt dan weer dat een overschakeling van huis-aan-huis-ophaling naar sorteerstraatjes niet duurder is, maar ook niet goedkoper. De uitrol van sorteerstraatjes in dicht bevolkte wijken blijft het meest efficiënt. 

Op het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen werd op 17 april beslist welke sorteerstraatjes zouden worden gesloten. In een eerste fase wil men 100 afvalcontainers in 21 sorteerstraten sluiten over heel de stad Antwerpen. Wat opvalt in de lijst is dat veel van deze straten al langer dan twee jaar een sorteerstraat zijn. Concreet verdwijnt de sorteerstraat aan het Groeningerplein, het Terloplein, de Borsbeekstraat en de Fonteinstraat. Dit zijn ook sorteerstraten in de dichtbevolkte wijken van Borgerhout, waar sorteerstraatjes het meest positieve effect hebben. Net nu de sorteerstraten zijn ingeburgerd, worden ze terug afgebroken en schakelt men terug volledig over op huisvuilzakken. Hierdoor kunnen inwoners die klein behuisd zijn hun afval niet direct wegbrengen wat de kans op sluikstorten opnieuw verhoogt. Dit gaat opnieuw in tegen de doelstelling om Antwerpen en Borgerhout proper te houden. 

Dit lijkt ons geen toekomstgerichte visie op afval maar eerder een besparing. In plaats van optimalisatie en bijsturing van de werking van de sorteerstraatjes en in plaats van het aanpakken van sluikstort, worden reeds geïnvesteerde miljoenen overheidsgeld verkwist. Daarenboven kost de afbraak nogmaals behoorlijk wat geld waarmee het district Borgerhout veel openbaar domein zou kunnen heraanleggen. En daarenboven blijven misschien meer zware vrachtwagens in dichtbevolkte wijken rondrijden. 

  • De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om de schrapping van de sorteerstraten in Borgerhout ongedaan te maken en in gesprek te gaan met het districtsbestuur over een toekomstgerichte visie voor een proper Borgerhout conform het bestuursakkoord van het district Borgerhout. 
  • De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om een toelichting over de evaluatiestudie van de sorteerstraten op een raadscommissie van het district Borgerhout samen met een algemene toelichting over de aanpak en visie van de stad Antwerpen op properheid en afvalbeleid.


Teken nu nog onze online petitie: www.groenborgerhout.be/sorteerstraatjes

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren