07 nov 2020

District Borgerhout wil overlast vuurwerk aanpakken

PERSBERICHT

District Borgerhout wil overlast vuurwerk aanpakken

Pleidooi voor breder en toegankelijker jeugdwerk en een kordate en gerichte aanpak van de overlast en vandalisme

Antwerpen, 6 november 2020 - Jongeren die met vuurwerk spelen is een jaarlijks terugkerend fenomeen.  Na de evaluatie van de eindejaarsperiode vorig jaar neemt het districtsbestuur nu al het initiatief om met alle betrokken partijen een plan van aanpak op te stellen. Hoe complex en breed de oorzaken van dit fenomeen ook zijn, dit gedrag en vorm van overlast kan en mag niet goedgepraat worden. Borgerhouts schepen voor jeugd Omar Al Jattari (Groen): “Een vuurwerkje afschieten uit verveling of als ‘kattenkwaad’ is één ding. We zijn zelf ook jong geweest. Maar het afschieten van zware ‘vuurwerkbommen’ met de intentie om schade toe te brengen en voor overlast te zorgen kunnen wij niet tolereren.”

Omar Al Jattari: “Wat we gisteren hebben gezien op het terloplein kunnen en mogen wij ook niet meer zien als “overlast of kattenkwaad”. Dit was vandalisme en moet ook zo aangepakt worden. Wij hopen dat de camera’s de daders kunnen identificeren en dat de politie de daders kan oppakken en laten opdraaien voor de schade en overgaat tot gepaste straffen!” 

Het districtsbestuur deelt de bezorgdheden en de frustraties van de buurtbewoners. Vanuit haar bevoegdheid voor het lokaal jeugdbeleid doet het district wat het kan. Sinds de verstrenging van de maatregelen worden de jeugdwerkers meer gericht ingezet en ondersteund door zogenaamde pleinpatrons en buurtvaders. Dit zijn buurtbewoners die zich vrijwillig engageren om mee een actieve rol op te nemen in hun buurt.  Zij spreken de jongeren aan op hun gedrag en de effecten hiervan op de wijk en de buurtbewoners.

Sinds de start van de coronacrisis zit het district samen met verschillende jeugdpartners, de buurtregisseurs en de cel diversiteit van de politie samen om te kunnen inspelen op de noden van jongeren en kinderen.  Op vraag van de verschillende partners was er ook een overleg ingepland om een plan van aanpak op te maken rond de problematiek van het vuurwerk. De partners aangevuld met CAW, de wijkpolitie, de wijkcoördinatoren en de cel jeugdinterventie zijn gisteren samengekomen. 

Concreet gaan we binnen onze bevoegdheid en mogelijkheden volgende acties ondernemen:

 • Het district Borgerhout voorziet extra budget voor: 
  • Meer inzet van vrijwilligers en buurtvaders in verschillende wijken
  • Budget voor een sensibiliseringcampagne: jongeren een stem geven in deze problematiek om het signaal te geven dat overlast niet kan op onze pleinen
 • Jeugdpartners gaan meer inzetten op outreachend en vindplaatsgericht werken
  • Zowel met jeugdwerkers, buurtvaders, pleinpatrons en vrijwilligers
  • Op het terloplein: pleinpatrons tussen 14u en 18u en buurtvaders tussen 19u en 23u
  • Op andere plekken bekijken de jeugdpartners de noden en spelen hierop in
 • Jeugdinterventie zet in op stoepbezoeken (Coronaproof huisbezoek)  voor all jongeren die worden aangemeld na incidenten 
 • Vanuit de werkgroep is de vraag gesteld om in te zetten op de identificatie van daders en een kordate en gerichte aanpak
 • De werkgroep wordt uitgebreid met de wijkpolitie, jeugdinterventie, CAW en wijkcoördinator van de stad. De werkgroep komt wekelijks samen voor de rest van het jaar om kort op de bal te kunnen spelen. 


Volgens Al Jattari Omar botsen zij  ze nog steeds op de gevolgen van de besparingen tijdens de vorige legislatuur binnen het jeugdwerk en sociaal middenveld: “Om het probleem echt structureel aan te pakken op lange termijn is er een brede aanpak nodig op verschillende domeinen en beleidsniveaus. Een breder, toegankelijker en vooral mobieler jeugdwerkaanbod, een sterker jeugdwelzijn, de ongekwalificeerde uitstroom, tewerkstelling en ouders met een complexe gezinssituatie versterken en ondersteunen in hun rol als opvoeder. Kortom: meer investeringen in een sociaal weefsel en sterk sociaal middenveld om kinderen en jongeren terug een toekomstperspectief te geven.” 

Deze keuze van het vorig stadsbestuur  om middelen te schrappen of te bevriezen binnen het sociaal middenveld en het jeugd(welzijns)werk om meer te investeren in veiligheid en repressie heeft volgens Al Jattari niet geleid tot de gewenste resultaten. 

Hij besluit: “Terwijl het aantal jongeren in de stad groeit, krimpt het jeugdaanbod. Dit probleem wordt groter met de jaren. Het is geen keuze tussen jeugdwerk en repressie, het is een en-en-verhaal. Enerzijds moeten we blijven investeren in een sterk jeugdwerk en sociaal beleid om jongeren en gezinnen meer perspectief te geven. Anderzijds moeten jongeren die voor overlast blijven zorgen kordaat maar correct worden aangepakt.”

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren