Marij Preneel

47 jr | Districtsburgemeester

Omar Al Jattari

39 jr | Districtschepen

Luc Moerkerke

52 jr | Districtsschepen

Pieter Vissers

39 jr | Fractieleider

Mariam El Osri

39 jr | Voorzitter raadscommissie

Julie De Weerdt

29 jr | Districtsraadslid

Homa Amin

47 jr | Districtsraadslid

Abdullah Ibrahim

20 jr | Districtsraadslid

Anneleen Lauwers

22 jr | Districtsraadslid

Bert Hoefkens

34 jr | Voorzitter

Thanh Beels

40 jr | Secretaris

Koen De Vylder

57j | Ondervoorzitter