Cultuur en evenementen

Kunst en cultuur vormen het cement van onze samenleving. In een superdivers district kan cultuur een essentiële hefboom zijn tot verbinding in de stad. Groen wil dat er plaats is voor zoveel mogelijk spelers op zoveel mogelijk (sub)domeinen om zichzelf verder te ontwikkelen en om te experimenteren. In Borgerhout is cultuur een bottom-up verhaal. Ons ‘gespreid cultuurcentrum’ (De Roma, Rataplan, ’t Werkhuys) is daar het mooiste voorbeeld van. Vreemd genoeg blijft Borgerhout misdeeld als het gaat over het reguliere aanbod. Er is maar één muziekacademie in Borgerhout extramuros, maar geen deeltijds kunstonderwijs voor beeldende kunsten. Ook de bibliotheek is - ook na de verhuis naar het Moorkensplein – niet de volwaardige bibliotheek die Borgerhout verdient.

Bekijk onze voorstellen