08 jun 2018

Dossier Arop-site

Stad doet toezeggingen aan ontwikkelaar in ruil voor het terugtrekken van de bouwaanvraag: Groen vraagt volledige transparantie. Stadsbestuur begeeft zich hier in een zeer grijze zone.

Voorgeschiedenis

Het gaat op de site van 6000 m² aan de Engelselei in Borgerhout waar vroeger Arop gevestigd was. Projectontwikkelaar Van Eerd Vastgoed voorzag daar 112 appartementen, een Aldi-winkel, een school en in totaal 254 ondergrondse parkeerplaatsen. Tegen het dossier kwam veel protest, omdat de schaal niet gepast was voor de buurt.

De buurtbewoners organiseerden zich, omdat hun analyse was dat met dit project er te veel mobiliteitsdruk zou zijn en de leefbaarheid van hun buurt onder druk zou komen.

Maar ook officiële instanties hadden bezwaren. De brandweer had een negatief advies, al is dat later omgezet in een positief advies, op basis van aangepaste plannen (die bovendien nooit het openbaar onderzoek zijn gepasseerd). De welstandscommissie én AG Vespa (het vastgoedbedrijf van de stad) gaven een ongunstig advies over de plannen.

Op vrijdag 23 maart is dan de grote ommekeer. De bouwaanvraag staat geagendeerd op het college van Burgemeester en schepenen, maar de bespreking gaat niet door en er wordt dus geen beslissing genomen. Projectontwikkelaar Van Eerd trekt immers op datzelfde moment zijn aanvraag in.  Tegen zijn zin, klaarblijkelijk, want in de krant zegt zaakvoerder Marc Van Eerd dat het 'geen fijne dag is'.

Het is duidelijk dat het op vraag van de stad was. Toenmalig schepen van stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) verklaart: “De projectontwikkelaar stond voor de keuze: een weigering afwachten of zelf de bouwaanvraag intrekken.”

Dus is de vraag: wat is er die dag juist gebeurd?

 

Stadsbestuur doet toezeggingen

Om meer zicht te krijgen op hoe het verlopen is, dient gemeenteraadslid Joris Giebens (Groen) een vraag in bij het stadsbestuur om een copy te bekomen van het document waarmee Van Eerd Vastgoed de aanvraag tot bouwvergunning heeft teruggetrokken.

Het antwoord dat hij krijgt, luidt als volgt:

“Het gaat om een digitale bouwaanvraag. De intrekking gebeurt niet met een document maar het is een handeling die de aanvrager uitvoert op het digitaal platform van Vlaanderen. Wij kunnen u het document van de aanvrager dus niet bezorgen.”

Dit antwoord klopt technisch gezien, maar verbergt heel essentiële informatie. Want bij de terugtrekking, die vrijdagvoormiddag, voert Van Eerd nog een voorwaarde toe aan zijn terugtrekking, in een bijkomende opmerking die hij mee indient.

Hij schrijft:

“Gelet op onze zeer recente contacten, trek ik hierbij onze vergunningsaanvraag in, onder de voorwaarde dat ik effectief de volledige medewerking ga bekomen zoals toegezegd.”

Deze zin is cryptisch, maar wel veelzeggend.

Hij trekt terug op vraag van de stad (zeer recente contacten, wellicht de dag zelf), en heeft daarbij toezeggingen gekregen. De stad zal blijkbaar volledige medewerking geven aan toekomstige plannen van Van Eerd.

 

Volledige transparantie nodig

Groen wil antwoorden op de volgende vragen:

  • Indien er problemen waren met het dossier, waarom heeft de stad niet gewoon gemotiveerd het plan geweigerd? Zo zou het voor iedereen duidelijk zijn wat de problemen waren met de bestaande plannen. Het zou ook een goede en transparante basis zijn om een nieuw plan beginnen uit te werken.
  • Wie heeft er contact gehad met Van Eerd Vastgoed in het kader van de terugtrekking van de bouwaanvraag? Was dat iemand van de administratie? Was dat iemand van het kabinet? Was dat de schepen zelf?
  • Welke toezeggingen zijn daar precies gedaan?
  • Is er een verslag van dat gesprek toegevoegd aan het dossier?
  • Waarom wordt dit element van de terugtrekking niet bezorgd aan Groen, als Joris Giebens die informatie opvraagt?

Grijze zone

Het stadsbestuur begeeft zich hier in een grijze zone. En dat is niet de eerste keer. In andere dossiers in deze legislatuur zijn de contacten en de afspraken met ontwikkelaars ook in nevelen gehuld. Denk onder meer aan de beslissingen in de Lins Tower en over de Slachthuissite en het Noordschippersdok. Daar werd volledige transparantie beloofd, maar die is er nooit echt gekomen.

Ondertussen is toch geweten dat transparantie rond bouwdossiers een belangrijk punt is. Maar blijkbaar is dat nog niet doorgedrongen tot het stadsbestuur. Het is onbegrijpelijk dat in dit dossier opnieuw werd gekozen voor beloftes in de achterkamer.

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren