2. Omar Al Jattari

39 jr | Districtschepen

Ik ben opgegroeid in een kansarm gezin van 5 kinderen en heb met uitzondering van een korte periode na mijn studententijd altijd in Borgerhout gewoond. Mijn engagement voor Borgerhout is al begonnen in mijn tienerjaren. Op mijn 16 de ben ik begonnen als jeugdanimator bij de jeugddienst en ben ook actief geweest bij tal van lokale verengingen. Omdat wij het als gezin niet altijd breed hadden, heb ik mijn studies ook altijd gecombineerd met werken en dit sinds mijn 14de . Na mijn studies ben ik begonnen als onderwijsopbouwwerker bij de Schoolbrug vzw. Al 14 jaar werk ik mee aan het realiseren van gelijke onderwijskansen voor Antwerpse kinderen en het versterken van onze leerkrachten.

In 2012 heb ik mijn eerste stappen in de politiek gezet vanuit een nood om mensen een stem te geven en om mee het verschil te kunnen maken voor zij die het niet zelf kunnen of niet weten hoe. In 2012 ben ik rechtstreeks verkozen voor de districtsraad en vanaf dan is het voor mij heel snel gegaan. Door enkele interne verschuivingen ben ik voorzitter van de raad geweest en kort nadien Schepen voor jeugd en senioren.

Ik laat mijn politieke ambitie voeden van onderuit en ga graag in contact met de mensen om te luisteren en om samen met hen een lokaal beleid vorm te geven. Omdat werken met mensen en werken vanuit de noden van de mensen belangrijk voor mij zijn, heb ik er bewust voor gekozen om mij verder te engageren in de lokale politiek op districtsniveau.

Ik wil graag werken aan een Borgerhout waar alle inwoners maar vooral ook kinderen en jongeren de nodige kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien tot geëngageerde Borgerhoutenaars met een volwaardige plek in de samenleving. Ik wil graag werk maken van een lokaal beleid waar alle inwoners mee een steentje kunnen bijdragen en waar betrokkenheid, participatie, respect en verantwoordelijkheid centraal staan.

Ook de komende verkiezingen stel ik mij kandidaat om samen met de Borgerhoutenaars verder te werken aan een levendig, bruisend en actief district met aandacht en respect voor al haar inwoners.