Marij Preneel

47 jr | Districtsschepen

Marij is graag onder de mensen, bij voorkeur in haar eigen Borgerhout. Ze helpt graag mensen verder. Een man die in de knoei zit met zn papieren, een buurtvereniging die een boom en groenslingers wil in haar straat, een vrouwenvereniging die op zoek is naar een plek om één keer per week met kinderen te koken. Marij vindt het een voorrecht om aan politiek te kunnen doen in Borgerhout, met zo veel mensen die de handen uit de mouwen steken en van Borgerhout een betere plek willen maken. Als districtsschepen voelt ze zich een beetje een makelaar – de juiste mensen op het juistemoment bij elkaar brengen – en dan hopen dat de puzzel in elkaar valt. En soms lukt het wonderwel, zoals Al Ikram die een onderkomen vond in de oude pastorij van het Laar of het succes van de groenslingers en de boomspiegels die in heel Borgerhout stukjes groen toveren.

Marij zet zich ook in voor veel meer open en groene ruimte, en voor een district op maat van voetgangers en fietsers. Het Terloplein, het Vinçotteplein en het Krugerplein zijn hotspots. Ze werden opnieuw aangelegd en groter gemaakt, een straat werd omgezet in plein. Dat gebeurde ook aan de Te Boelaarlei. Het kostte vaak moeite om het stadsbestuur te overtuigen, maar het resultaat mag er zijn.

Ook na 2019 zal Marij vechten voor meer ruimte om te zitten, te spelen, te leven in dit dichtbevolkte district – auto's moeten plaats ruimen voor groen en ruimte, voor bomen en plaats om te spelen, voor straten waar je veilig kan fietsen en stappen. Zo is Marij ooit in de politiek gestapt in 2006: vanuit grote onvrede en ongerustheid over het drukke verkeer in oud-Borgerhout. Haar allereerste actie – samen met de ouders van de scholen uit de buurt - leverde een oversteeklicht op voor voetgangers aan de Plantin en Moretuslei. Politiek zit hem in die kleine overwinningen, die de stad beter maken. Maar het mag best wat sneller. Antwerpen heeft zo veel potentieel om een warme, groene en solidaire stad te zijn.

Daar wil Marij voluit voor gaan.